МЕНЮ

Carinski pregled

Iskanje tem slovarja (dovoljeni regularni izrazi)

Glosarji

Izraz Opredelitev
Carinski pregled

Pregled blaga in vozil, povezanih z odstranitvijo pečatov, pečatov in drugih sredstev za identifikacijo blaga, odpiranje embalaže blaga ali prostora za tovor v vozilu ali zabojnikih, zabojnikih in na drugih mestih, kjer se blago nahaja ali se lahko nahaja.