МЕНЮ

Cargo

Iskanje tem slovarja (dovoljeni regularni izrazi)

Glosarji

Izraz Opredelitev
Cargo
Določeno število rastlin, rastlinskih proizvodov in/ali drugih materialov, ki se selijo iz ene države v drugo in jih spremlja (če je potrebno) eno fitosanitarno spričevalo (tovor je lahko sestavljen iz enega ali več blaga ali serije