МЕНЮ

2.12. Narkotiki, psihotropne snovi in ​​njihovi predhodniki

Seznam 1 - Narkotiki in psihotropne snovi

Narkotiki, psihotropne snovi in ​​njihovi predhodniki, katerih uvoz in izvoz na carinsko območje Carinske unije je dovoljen na podlagi dovoljenja

Pričakujte nalaganje in oblikovanje podatkov
Narkotiki in psihotropne snovi
Mednarodno nelastniško ime (ime) Druga imena (imena) Kemijsko ime (ime) Kratek opis TN_VED koda
1 Alilprodin 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933399900
10 Acetilmetadol 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 2922197000
100 Opijski mak rastlinska vrsta Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-fluorofentanil para-fluorofentanil 4'-fluoro-N- (1-fenetil-4-piperidil) propionanilid 2933399900
103 Pentazocin (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (eter) 2933399900
105 Petidin Etil ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933330000
106 Petidin - vmesni produkt A 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin 2933330000
107 Petidin - vmesni produkt B Etil ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
108 Petidin Intermediate C 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina 2933399900
109 Piminodin Etil ester 4-fenil-1- (3-fenilaminopropil) -piperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
11 Alfa-metiltiofentanil N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Piritramid dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptazin 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan 2933998008
112 Propanidid 3-metoksi-4- (N, N-dietilkarbomilmetoksi) -fenilacetna kislina propil ester 2924299909
113 Peridin Izopropil ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
114 Propiram N- (1-metil-2-piperidinoetil) -N-2-piridilpropionamid 2933330000
115 Prosidol 1- (2-etoksietil) -4-fenil-4-propiloksipiridin 2933399900
116 Rastlina iz rodu konoplje konoplja 1211908609
117 Racemetorfan (+/-)-3-metoksi-N-metilmorfinan 2933499000
118 Racemoramid (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorphan (+/-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 2933499000
12 Alfa metilfentanil N- [1 (alfa-metilfenetil) -4-piperidil] propionanilid 2933399900
120 Remifentanil 1- (2-metoksikarbonil-etil) -4- (fenilpropionilamino) -piperidin-4-metil ester karboksilne kisline 2933399900
121 Sufentanil N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Tiofentanil N- [1- [2- (2-tionil) etil] -4-piperidil] propionanilid 2934999000
123 tablete "Alnagon" (kodein fosfat - 20 mg, kofein - 80 mg, fenobarbital - 20 mg, acetilsalicilna kislina - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 tablete (kodein kamfosulfonat - 0,025 g, sulfaguaiakol kalij - 0,10 g, gost ekstrakt grindelije - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 tablete kodein 0,03 g + paracetamol 0,5 g 3003490000 3004490009
126 tablete kodein fosfat 0,015 g + sladkor 0,25 g 3003490000 3004490009
127 tablete kodein 0,01 g, 0,015 g + sladkor 0,25 g 3003490000 3004490009
128 tablete kodein 0,015 g + natrijev bikarbonat 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tablete "Codterpin" (kodein 0,015 g + natrijev bikarbonat 0,25 g + terling hidrat 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Acetil alfa metilfentanil N- [1- (alfa-metilfenetil) -4-piperidil] acetanilid 2933399900
130 tablete proti kašlju sestava: zelišča termopsis v prahu - 0,01 g (0,02 g), kodein - 0,02 g (0,01 g), natrijev bikarbonat - 0,2 g, korenina sladkega korena v prahu - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimetoksi-N-metil-4,5-epoksimorfinadiene-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-)-etil-trans-2- (dimetilamino) -1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat 2922440000
133 Trimeperidin promedol 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933330000
134 Fenadokson 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon 2934999000
135 Fenazocin 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan 2933399900
136 Fenampromid N- (1-metil-2-piperidinoetil) -propionanilid 2933399900
137 Fenomorfan 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan 2933499000
138 Fenoperidin Etil ester 1- (3-hidroksi-3-fenilpropil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933330000
139 Fentanil 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin 2933330000
14 Acetorfin 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfoliniletilmorfin 2939110000
141 Furetidin Etil ester 1- (2-tetrahidrofurfuriloksietil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2934999000
142 Ekgonin, njegovi estri in derivati, ki jih je mogoče pretvoriti v ekgonin in kokain [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Etilmetiltiambuten 3-etilmetilamino-1,1-di- (2'-tienil) -1-buten 2934999000
144 Etilmorfin 3-etilmorfin 2939110000
145 Etokseridin Etil ester 1- [2- (2-hidroksietoksi) -etil] -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
146 Etonitazen 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol 2933998008
147 Etorfin tetrahidro-7-alfa- (1-hidroksi-1-metilbutil) -6,14-endo-etenooripavin 2939110000
148 Allobarbital 5,5-dialilbarbiturna kislina 2933539000
149 Alprazolam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Acetilirani opij produkt, pridobljen z acetilacijo opija ali ekstrakcijo opija, ki poleg opijevih alkaloidov vsebuje še acetilkodein, monoacetilmorfin, diacetilmorfin ali njihovo mešanico 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amino-5-fenil-2-oksazolin 2934910000 2922197000
151 Aprofen tharen 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a, d] -ciklohepten-5-il) amino] heptanojska kislina 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptin 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo (a, d) -cikloheptan-5-il) amino] heptanojska kislina 2922498500
153 Amobarbital barbamil 5-etil-5- (3-metilbutil) barbiturna kislina, 5-etil-5-izopentilbarbiturna kislina 29335390003
154 Amfepramon dietilpropion 2- (dietilamino) propiofenon 2922310000
155 Amfetamin (fenamin) in kombinirana zdravila, ki vsebujejo fenamin (amfetamin) (+/-)-2-amino-1-fenilpropan (+/-)-alfa-metilfenetilamin 2921460000
156 BDB [L- (3,4-metilendioksifenil) -2-butanamin] 2932990000
157 Barbital 5,5-dietilbarbiturna kislina 2933531000
158 Benzfetamin N-benzil-N-alfa-dimetilfenetilamin 2921460000
159 Brolamfetamin DOB 2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamin-(+/-)-4-bromo-2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
16 Acetilkodein 2939190000
160 Bromazepam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital 5-alil-5-izobutilbarbiturna kislina 2933539000
163 Butobarbital 5-butil-5-etilbarbiturna kislina 2933539000
164 Vinilbital 5- (1-metilbutil) -5-vinilbarbiturna kislina 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloksazolam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutetimid noksiron 2-etil-2-fenilglutarimid 2925120000
168 Natrijev hidroksibutirat in druge soli hidroksibuterne kisline gama hidroksimaslena kislina (GHB) 2918199800
169 Deksamfetamin (+)-2-amino-1-fenilpropan (+)-alfa-metilfenetilamin 2921460000
17 Bezitramid 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dekstrometorfan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diazepam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (dietiltriptamin) N, N-dietiltriptamin; 3- [2- (dietilamino) etil] indol 2939790000 2939800000
174 Dimetoksiamfetamin DMA (+/-)-2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimetiltriptamin) N, N-dimetiltriptamin 3- [2- (dimetilamino) etil] indol 2939790000 2939800000
177 DOET (+/-)-4-etil-2,5-dimetoksi-alfa-fenetilamin, dl-2,5-dimetoksi-4-etil-alfa-metilfeniletilamin 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimetoksi-4-kloro-amfetamin 2922290000
179 Kaktusi, ki vsebujejo meskalin 1211908609
18 Benzetidin Etil ester 1- (2-benziloksietil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
180 Kat nepovezani poganjki in listi rastlin Catha edulis, celi in zdrobljeni, posušeni in ne posušeni, ki vsebujejo katin in (ali) katinon 1211908609
181 Zolpidem N, N, 6-trimetil-2-p-tolilimidazo [1,2-a] piridin-3-acetamid 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedrin d-treo-2-amino-1-hidroksi-1-fenilpropan, (+)-(S) -alfa-[(S) -1-aminoetil] benzil alkohol 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamin 2- (o-klorofenil) -2-metilaminocikloheksanon 2922390000
186 Cathinone (-)-alfa-aminopropiofenon, (-)-(S) -2-aminopropiofenon 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Kloksazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Klonazepam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Benzilmorfin 3-O-benzilmorfin 2939190000
190 Klorazepat 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Klotiazepam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidin klonidin 2933299000
193 Ročni izdelki khat predelani proizvodi neoveseljenih poganjkov in listov rastlin vrste Catha edulis, ki vsebujejo psihotropne snovi 1302199000
194 obrtni pripravki pejota predelani proizvodi rastlin iz rodu Lophophora, ki vsebujejo meskalin 1302199000
195 ročno pripravljeni psilocibni pripravki predelani proizvodi katerega koli dela gob iz rodu Psilocybe, ki vsebujejo psilocin in / ali psilocibin 1302199000
196 obrtni pripravki iz zeliščne efedre predelani proizvodi rastlin iz rodu Ephedra, ki vsebujejo psihotropne snovi 1302140000
197 domači pripravki iz psevdoefedrina ali iz pripravkov, ki vsebujejo psevdoefedrin 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 ročni pripravki iz fenilpropanolamina ali iz pripravkov, ki vsebujejo fenilpropanolamin (norefedrin) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 ročni izdelki iz efedrina ali pripravki, ki vsebujejo efedrin 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodin alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933399900
20 Betameprodin beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933399900
200 Levamfetamin 1-alfa-metilfeniletilamin, (-)-(R) -alfa-metilfenetilamin 2921460000
201 levometamfetamin 1-N-alfa-dimetilfeniletilamin, (-)-N-alfa-dimetilfenetilamin 2939710000
202 Lefetamin (-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan, (-)-1N, N-dimetil-1,2-difeniletilamin 2921460000
203 Levometorfan (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan 2933499000
204 (+) - Lysergide d-lizergid, LSD, LSD-25 (+)-N, N-dietillizergamid (dietilamid d-lizergične kisline), 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolin-8-beta-karboksamid 2939690000
205 Loprazolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorazepam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadol beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
210 Medazepam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mezokarb sydnocarb 3- (alfa-metilfenetilin) ​​-N- (fenilkarbamoil) sydnoneimin 2934910000
212 Meklokvalon 3- (o-klorofenil) -2-metil-4 (3H) -kinazolinon 2933550000
213 Meprobamat 2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat 2924110000
214 Metamfetamin metamfetamin racemat, pervitin (+)-2-metilamino-1-fenilpropan, (+)-(S) -N-alfa-dimetilfenetilamin 2939710000
215 Metilfenidat ritalin Metil ester 2-fenil-2- (2-piperidil) -ocetne kisline, metil-alfa-fenil-2-piperidin acetat 2933330000
216 Metilfenobarbital 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kislina 2933539000
217 Metiprilon 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidindion 2933720000
218 MDMA dl-3,4-metilendioksi-N, alfa-dimetilfeniletilamin, (+/-)-N-alfa-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamin 2932990000
219 Meskalin 3,4,5-trimetoksifenetilamin 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933399900
220 Metakvalon 2-metil-3-o-tolil-4 (3H) -kinazolinon 2933550000
221 Efedron metkatinona 2- (metilamino) -1-fenilpropanon-1-on 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-kloropropil) -alfa-metilfenetilamin 2921460000
223 Midazolam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metilaminoreks (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM DA dl-5-metoksi-3,4-metilendioksi-alfa-metilfeniletilamin, 5-metoksi-alfa-metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamin 2932990000
226 2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
227 4-MTA alfa-metil-4-metiltiofenetilamin 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Betacetilmetadol beta-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oksazepam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oksazolam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Paraheksil 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoksi-alfa-metilfeniletilamin, p-metoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
235 Pemolin 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on 2934910000
236 Natrijev etamin sombrevin, pentobarbital 5-etil-5- (1-metilbutil) barbiturna kislina 2933539000
237 Pejot vsi deli rastline iz rodu Lophophora, tako celi kot drobljeni, posušeni in neposušeni, ki vsebujejo meskalin 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-difenil-1- (2-piperidil) -metanol 2933330000
24 Buprenorfin norfin, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pirovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilocin 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilocibin 3- [2- (dimetilamino) etil] indol-4-il-dihidrogen fosfat 2939790000 2939800000
244 Roliciklidin 1- (1-fenilcikloheksil) pirolidin 2933998008
245 STP (HIŠA) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbital 5-sekutil-5-etilbarbiturna kislina 2933539000
247 Sekobarbital 5-alil-5- (1-metilbutil) barbiturna kislina 29335390003
248 Tenamfetamin MDA 3,4-metilendioksiamfetamin, alfa-metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamin 2932990000
249 Tenociklidin TE 1- [1- (2-tienil) cikloheksil] piperidin 2934999000
25 Beta-hidroksi-3-metilfentanil N- [1- (beta-hidroksifenetil) -3-metil-4-piperidil] propionanilid 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrazepam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahidrokanabinol 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-trimetoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
254 Zelišče efedre nepovezani poganjki rastlin katere koli vrste iz rodu Ephedra, celi in zdrobljeni, posušeni in neposušeni, ki vsebujejo psihotropne snovi 1211500000
255 Halcyon triazolam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Fenazepam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Phenatin 2933399900
258 Fenfluramin 2921490009
259 Phendimetrazin (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beta-hidroksifentanil N- [1- (beta-hidroksifenetil) -4-piperidil] propionanilid 2933399900
260 Fenetilin dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencamphamine dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrazin 3-metil-2-fenilmorfolin 2934910000
263 Fenobarbital 5-etil-5-fenilbarbiturna kislina 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa -metilfeniletil) amino] propionitril 2926300000
265 Phentermine alfa, alfa-dimetilfenetilamin 2921460000
266 Fenciklidin FTP 1- (1-fenilcikloheksil) piperidin 2933330000
267 Fludiazepam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrazepam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Hašiš marihuana, konopljina smola posebej pripravljena mešanica ločene smole, cvetnega prahu rastlin konoplje ali mešanica, pripravljena s predelavo (mletje, stiskanje itd.) vrhov rastlin konoplje z različnimi polnili, ne glede na dano obliko, ki vsebuje 1301900000
270 Klordiazepoksid 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Ciklobarbital 5- (1-cikloheksen-1-il) -5-etilbarbiturna kislina 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoksibenzil) -4- (beta-metoksifenetil) -1-piperazin-etanol 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Escodol anestetik narkotik: vodna raztopina v ampulah vsebuje 1 g promedola, 0,02 g skopolamina in 0,0005 g efedrin hidroklorida v 0,025 ml 3003410000 3004410000
275 Etil loflazepat этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Eticiklidin N-etil-1-fenilcikloheksilamin 2921490009
277 Etriptamin 3- (2-aminobutil) indol 2933998008
278 Etil amfetamin N-etilamfetamin N-etil-alfa-metilfeniletilamin 2921460000
279 Etinamat 1-etinilcikloheksanolkarbamat 2924240000
279.1 Gamabutirolakton 2932202000
28 Heroin diacetilmorfin 2939110000
280 Etilvinol этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimetoksi-4-N-propiltiofenetilamin 2930909509
282 Bzp N-benzilpiperazin 2933599500
283 N-metilefedron 2922390000
284 TFMPP 1- (3-trifluorometilfenil) piperazin) 2933599500
285 N-hidroksi tenamfetamin N-hidroksi-MDA (+/-)- N- [alfa-metil-3,4- (metilendioksi) fenetil] hidroksilamin 2932209000
286 N-etil-tenamfetamin N-etil-MDA (+/-)-N-etil-alfa-metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamin 29322090003
287 N-dimetilamfetamin 2921490009
288 Sintetični kanabinoidi:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentil-1 H-indol-3-il- (1-naftil) metan 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentil-3- (1-naftoil) indol 2933998008
288.26 JWH-116 1-etil-1-centil-3- (1-naftoil) indol 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 Hu-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butil-1 H-indol-3-il) (naftalen-1-il) metanon 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadol (+) - trans -2 - [(dimetilamino) metil] -1- (m -metoksifenil) cikloheksan hidroklorid 2922500000
29 Hidrokodon dihidrokodeinon, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-6-morfinan 2939110000
290 parametilefedron 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) propan-1-on 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-dialil-5-metoksitriptamin 2933998008
293 2C-E 4-etil-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
294 Butylone 2-metilamino-1- (3,4-metilendioksifenil) butan-1-on 2932990000
295 Butorfanol 17- (ciklobutilmetil) morfinan-3,14-diol 2933499000
296 1,4-dibenzilpiperazin 1,4-dibenzilpiperazin 2933599500
297 Dimetilkatinon N-metilefedron, 2- (dimetilamino) -1-fenilpropan-1-on 2939790000 2939800000
298 Farseer Sage Leaf list rastline vrste Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-metilendioksipirovaleron 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alfametadol alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
30 Hidroksipetidin Etil ester 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933399900
300 Metilon 3,4-metilendioksi-N-metilkatinon 2939790000 2939800000
301 Metilfenilpiperazin 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoksifenilpiperazin 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metilamfetamin 2-amino-1- (4-metilfenil) propan 2921490009
305 Para-metilethcathinone 2- (etilamino) -1- (4-metilfenil) propan-1-on 2939790000 2939800000
306 Para-fluoroamfetamin 2-amino-1- (4-fluorofenil) propan 2921490009
307 Sadno telo (kateri koli del) katere koli vrste gob, ki vsebuje psilocibin in / ali psilocin 1211908609
308 Salvinorin A. 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Semena havajske vrtnice semena rastlinske vrste Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Hidromorfinol 14-hidroksihidromorfin 2939190000
310 Tianeptin koaksil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluoromethcathinone 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorofenilpiperazin 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Klorfenilpiperazin 1- (3-klorofenil) piperazin, meta-klorofenilpiperazin 2933599500
314 Cvetovi in ​​listi modrega lotosa cvetovi in ​​listi rastline vrste Nymphea caerulea 1211908609
315 Etkatinona N-etilkatinon, 2- (etilamino) -1-fenilpropan-1-on 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-metilendioksi-fenil) -2-nitroprop-1-en 2932990000
317 3- (1-naftoil) indol (1-naftil) (1H-indol-3-il) metanon 2933998008
318 AMT in njegovi izvedeni finančni instrumenti, z izjemo izvedenih finančnih instrumentov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisne pozicije alfa metiltriptamin 293399800
319 (Naftalen-1-il) (1H-pirol-3-il) metanon in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem oddelku vključeni kot neodvisni položaji (naftalen-1-il) (1H-pirol-3-il) metanon 293399800
32 Hidromorfon dihidromorfinon 2939110000
320 (naftalen-1-il) (4-pentiloksinaftalen-1-il) metanon in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem oddelku vključeni kot neodvisni položaji (naftalen-1-il) (4-pentiloksinaftalen-1-il) metanon 2914500000
321 Modafinil [((difenilmetil) sulfinil) acetamid] 2930909509
322 Nalbufin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoil-1-metilindol [1- (1-metil-1H-indol-3-il) butan-1-on] in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimetokain [(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil) -4-aminobenzoat 2922498500
325 3-adamantoilindol in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji [(adamantan-1-il) (1H-indol-3-il) metanon 293399800
326 2-amino-1-benzo [1,2-b: 4,5-b '] difuran-4-iletan in njegovi derivati, razen derivatov, vključenih v ta razdelek kot neodvisnih položajev 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindan in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji 2-aminoindan 2921490009
328 7-acetoksimitraginin 293399800
329 3-benzoilindol in njegovi derivati, z izjemo derivatov, vključenih kot samostojne postavke v tem oddelku [(1H-indol-3-il) fenilmetanon] 293399800
33 Desomorfin dihidrodeoksimorfin 2939190000
330 5-hidroksi-N-metiltriptamin in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem oddelku vključeni kot neodvisni položaji 5-hidroksi-N-metiltriptamin 293399800
331 7-hidroksimitraginin 7-hidroksimitraginin 293399800
332 2,5-dimetoksifenetilamin in njegovi derivati, z izjemo derivatov, vključenih v ta razdelek kot neodvisnih položajev 2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
333 metoksetamin in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji [2- (3-metoksifenil) -2- (etilamino) cikloheksanon] 2922500000
334 mitraginin in njegovi derivati, razen derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji 9-metoksi-korinanteidin 293399800
335 JWH-17 in njegovi izvedeni finančni instrumenti, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisne postavke E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftoilindol in njegovi derivati, razen derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni elementi [(1H-indol-3-il) naftalen-1-il) metanon] 293399800
337 (piperidin-2-il) difenilmetan in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji (piperidin-2-il) difenilmetan 2933399900
338 (pirolidin-2-il) difenilmetan in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji (pirolidin-2-il) difenilmetan 293399800
339 2-tiofen-2-iletilamin in njegovi derivati, razen derivatov, vključenih kot neodvisne pozicije v tem oddelku 2-tiofen-2-iletilamin 2934999000
34 Dihidroetorfin 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenilpiperazin in njegovi derivati, razen derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji 1-fenilpiperazin 2933599500
341 1-fenilcikloheksilamin in njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji 1-fenilcikloheksilamin 2921490009
342 6-deoksikodein 2939190000
343 fenilacetilindol njegovi derivati, z izjemo derivatov, ki so v tem razdelku vključeni kot neodvisni položaji [1- (1H-indol-3-il) -2-feniletanon] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-fluoropentil) -3- (naftalen-1-il) indol 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-metil-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
348 N-metilbutilon bk-MMBDB2- (dimetilamino) -1- (3,4-metilendioksifenil) butan-1-on 2932990000
349 Dimetilmetkatinona 2- (metilamino) -1- (dimetilfenil) propan-1on 2939790000 2939800000
35 Dekstromoramid (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-metilendioksi-2-aminoindan 2932990000
351 Metedron 2- (metilamino) -1- (4-metoksifenil) propan-1-on 2922500000
352 Metoksetamin 2- (3-metoksifenil) -2- (etilamino) cikloheksanon 2922500000
353 MPA N-metil-1- (tiofen-2-il) propan-2-amin 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoksi-alfa-metiltriptamin 293399800
355 Alfa metiltriptamin 1- (1 H-indol-3-il) -2-aminopropan 293399800
356 2-aminoindan 2-aminoindan 2921490009
357 5-jodo-2-aminoindan 5-jodo-2-aminoindan 2921490009
358 Para-metilmetamfetamin 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) propan 2939710000
359 Para-metilefedrin 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) propanol-1 2939490000
36 Dekstropropoksifen ibuproksiron, proksivon, spazmoproksivonalfa -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat 2922140000
360 (1-pentil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanon (1-pentil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3 tetrametilciklopropil) metanon 293399800
361 Fluorometamfetamin 2- (metilamino) -1- (fluorofenil) propan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-aminopropil) benzofuran 6- (2-aminopropil) benzofuran 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-jodo-2,5-dimetoksifenil) -M- (2-metoksibenzil) etanamin 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantan-1-il) -1-pentil-1H-indol-3-karboksamid 293399800
37 Diampromid N- [2- (metilfenetilamino) -propil] propionanilid 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantan-1-il) -1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propil-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanon (1-heptil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanon 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoksifenciklidin 1- (1- (4-metoksifenil) cikloheksil) piperidin 2933399900
379 Etilfenidat Etil ester 2-fenil-2- (piperidin-2-il) ocetne kisline 2933399900
38 Diacetilmorfin 2939110000
380 Izomeri, vključno s stereoizomeri povzročiteljev in snovi iz Priloge I, v primerih, ko je v okviru te kemijske oznake možen obstoj takih izomerov, vključno s stereoizomeri.
381 Estri zapleteni in enostavni od sredstev in snovi, navedenih v Prilogi I.
382 Soli sredstev in snovi iz Priloge I, če je obstoj teh soli možen.
383 Mešanice, ki vsebujejo zdravila in snovi, navedene v seznamu I, v kakršni koli obliki in agregatnem stanju, ne glede na njihovo količino v tej zmesi, razen kombiniranih zdravil, ki niso navedena v seznamu I.
39 Dihidrokodein 4,5-epoksi-6-hidroksi-3-metoksi-N-metilmorfinan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 2933399900
40 Dihidromorfin 7,8-dihidromorfin 2939190000
41 Dimenoksadol 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetat 2922197000
42 Dimefeptanol 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
43 Dimetiltiambuten 3-dimetilamino-1,1-di- (2-tienil) -1-buten 2934999000
44 Dioksafetil butirat etil 4-morfolino-2,2-difenilbutirat 2934999000
45 Dipipanon 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon 2933330000
46 Difenoksilat Etil ester 1- (3-ciano-3,3-difenilpropil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933330000
47 Difenoksin 1- (3-ciano-3,3-difenilpropil) -4-fenilizonipekotinska kislina 2933330000
48 Dietiltiambuten 3-dietilamino-1,1-di- (2'-tienil) -1-buten 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6-beta-14-diol 2933499000
5 Alfaacetilmetadol alfa-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 2922197000
50 Izometadon 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon 2922390000
51 kapsule, ki vsebujejo 30 mg kodeina in 10 mg feniltoloksamina 3003490000 3004490009
52 Ketobemidon 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin 2933330000
53 Klonitazen (2-para-klorobenzil) -1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol 2933998008
54 Kodein 3-metilmorfin 2939110000
55 Kodein-N-oksid 2939190000
56 Kodoksim dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim 2939190000
57 Kokain benzoilekgonin metil ester 2939710000
58 List koke list kokanovega grma, ki vsebuje ekgonin, kokain in druge alkaloide ekgonina 1211300000
59 3-monocetilmorfin 2939190000
6 Alfentanil alfentanil N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-monocetilmorfin 2939190000
61 Grm kokaina rastlina katere koli vrste iz rodu Erythroxylon 1211908609
62 Ekstrakt makove slame koncentrat makove slame, ekstrakcijski opij surovine za farmacevtsko industrijo 1302110000 2939110000
63 Levomoramid (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorfanol lemoran (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 2933410000
65 Levofenacilmorfan (-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan 2933499000
66 Makova slama kateri koli deli (tako celi kot zdrobljeni, posušeni in neposušeni, razen zrelih semen) katere koli rastline iz rodu Papaver, ki vsebuje narkotično aktivne opijeve alkaloide 1211400000
67 Konoplja арихуана pripravljena mešanica posušenih in neposušenih, tako zdrobljenih kot ne zdrobljenih delov rastlin iz rodu konoplje (razen koreninskega sistema), ki vsebuje katerega koli od izomerov tetrahidrokanabinola 1211908609
68 Konopljino olje hašiševo olje, ekstrakt konoplje sredstvo, pridobljeno iz delov rastline iz rodu konoplje z ekstrakcijo (ekstrakcijo) vseh izomerov tetrahidrokanabinola in spremljajočih kanabinolov z različnimi topili ali maščobami; lahko nastane kot raztopina ali viskozna masa 1302199000
69 Metadon d-metadon, L-metadon, fenadon, dolofin 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon 2922310000
7 p-aminopropiofenon (PAPP) in njegovi optični izomeri (protistrup za cianide) 2922390000
70 Metadon je vmesni produkt 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan 2926300000
71 Metazocin 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan 2933399900
72 Metildesorfin 6-metil-delta-6-deoksimorfin 2939190000
73 Metildihidromorfin 6-metildihidromorfin 2939190000
74 Metopon 5-metildihidromorfinon 2939190000
75 Mirofin miristilbenzilmorfin 2939190000
76 Mlečni sok različnih vrst maka, ki niso opij ali oljni mak, vendar vsebujejo makove alkaloide, vključene v sezname mamil in psihotropnih snovi 1302110000
77 Moramid, vmesni 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropankarboksilna kislina 2934999000
78 Morferidin Etil ester 1- (2-morfolinoetil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2934999000
79 Morphilong pripravek, sestavljen iz mešanice 0,5% raztopine morfinijevega klorida v 30% vodni raztopini polivinilpirolidona z molekulsko maso 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridin anileridin Etil ester 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 2933330000
80 Morfij 7,8-dehidro-4,5-epoksi-3,6-dihidroksi-N-metilmorfinan 2939110000
81 Morfij-N-oksid 3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksimorfinen-7-N-oksid 2939190000
82 Morfij metobromid in drugi morfij metil bromid morfij metobromid in drugi petovalentni dušikovi derivati ​​morfija, vključno z N-oksimorfinom, od katerih je eden N-oksikodein 2939190000
83 MPPT IPFP 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (eter) 2933399900
84 3-metiltiopentanil N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metilfentanil N- (3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilid 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikotinil dihidrokodein 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotinilkodein 2939190000
88 Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine 2939110000
89 Noracimetadol (+/-)-alfa-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan 2922197000
9 Acetilhidrokodein acetildihidrokodein, tebakon 6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksimorfinan 2939190000
90 Norkodein N-dimetilkodein 2939190000
91 Norlevorphanol (-)-3-hidroksimorfinan 2933499000
92 Normetadon 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon 2922310000
93 Normorfin dimetilmorfin ali N-dimetiliran morfij 2939190000
94 Norpipanon 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon 2933399900
95 Oksikodon tekodin 14-hidroksihidrokodeinon 2939110000 3003 3004
96 Oksikodon + nalokson 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oksimorfon 14-hidroksihidromorfinon 2939110000
98 Omnopon mešanica opijevih alkaloid hidrokloridov v prahu: 48 - 50 odstotkov morfija, 32 - 35 odstotkov drugih opijevih alkaloidov v 1 ml 1 -odstotne raztopine: morfij hidroklorid - 0,0067 g, narkotin - 0,0027 g, papaverin hidroklorid - 0,00036 g, kodein - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Opij (vključno z medicinskim) - koaguliran sok opija ali oljnega maka 1302110000 3003 3004

 

Opomba:

Dodelitev snovi ustreznemu narkotiku, psihotropni snovi ali njihovemu predhodniku na tem seznamu ni odvisna od tega, katere blagovne znamke (trgovska imena), sopomenke ali okrajšave se uporabljajo kot njeno ime.

Za kombinirana zdravila, ki vsebujejo poleg tega sredstva ali snovi na tem seznamu še druge farmakološko aktivne sestavine, se nadzor uvede individualno z vključitvijo tega kombiniranega zdravila na ta seznam.

Koncentracija snovi, navedenih na tem seznamu, se določi na podlagi masnega deleža snovi v mešanici (raztopini).

Za uporabo tega seznama je treba voditi kot kodo TN FEA TS ter mednarodno neregistrirano ali drugo neznanstveno ime ali kemijsko ime ali kratek opis mamila, psihotropne snovi ali njihovega predhodnika.

Predpisi o postopku uvoza narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev na carinsko območje, izvoza s carinskega območja in tranzita skozi carinsko območje Carinske unije

V Ruski federaciji Zvezna služba Ruske federacije za nadzor trgovine z drogami (Zvezna služba za nadzor drog Rusije) in Zvezna služba za nadzor na področju zdravstva in socialnega razvoja (Roszdravnadzor) glej odredbo vlade 1567-r z dne 23.09.2010.

 1. Uredba o postopku uvoza na carinsko območje, izvoza s carinskega območja in tranzita čez carinsko območje Carinske unije mamil, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev (v nadaljnjem besedilu - Uredba) je bila razvita v skladu s Sporazumom o pravilih licenciranja na področju zunanje trgovine z blagom z dne 9. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu Sporazum) in Sporazumu o postopku za uvedbo in uporabo ukrepov, ki vplivajo na zunanjo trgovino z blagom na enotnem carinskem območju v odnos do tretjih držav z dne 9. junija 2009.
 2. Določba velja za pravne osebe, ki uvažajo na carinsko območje, izvažajo s carinskega območja oz tranzita na carinskem območju carinske unije narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev, navedenih v oddelku 2.12 enotnega seznama blaga, za katerega države članice carinske unije v okviru Evrazijskega gospodarstva uporabljajo prepovedi ali omejitve uvoza ali izvoza Skupnosti v trgovini s tretjimi državami (v nadaljevanju - prosilci), pa tudi posamezniki, ki to blago uvozijo ali izvozijo za osebno uporabo.
 3. Uvoz in (ali) izvoz narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev s strani pravnih oseb se izvaja na podlagi enkratnih dovoljenj, ki jih izda pooblaščeni državni organ države - članice Carinske unije, na ozemlju od katerih je prijavljen prijavitelj (v nadaljevanju - pooblaščeni organ).
 4. Posamezniki lahko uvozijo in (ali) izvozijo omejene količine narkotikov in psihotropnih snovi v obliki zdravil za osebno uporabo za medicinske indikacije ob prisotnosti ustreznih dokumentov, pa tudi prekurzorjev v količinah, ki jih določa zakonodaja države - a član carinske unije.
 5. Tranzit mamil, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev skozi ozemlje držav članic Carinske unije poteka v skladu z določbami, določenimi v mednarodnih pogodbah držav članic Carinske unije na področju prometa nadzorovanih drog in snovi iz oddelka 2.12 enotnega seznama blaga, za katere veljajo prepovedi ali omejitve uvoza ali izvoza držav članic carinske unije v okviru Evrazijske gospodarske skupnosti v trgovini s tretjimi državami.
 6. Pooblaščeni organ izdaja dovoljenja za uvoz in (ali) izvoz narkotikov in psihotropnih snovi, pri čemer upošteva potrebe države - članice Carinske unije po mamilih in psihotropnih snoveh.
 7. Za pridobitev licence mora vlagatelj pooblaščenemu organu predložiti dokumente iz tretjega odstavka 3. člena Sporazuma.
  Pri izvozu narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev predloži pooblaščenemu organu uvozno dovoljenje (izvirnik ali njegovo notarsko overjeno kopijo), ki ga izda pristojni organ države uvoznice.
  Pri tranzitu narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev skozi carinsko območje držav članic carinske unije vlagatelj pooblaščenemu organu dodatno predloži uvozno dovoljenje (izvirnik ali njegovo notarsko overjeno kopijo), ki ga izda pristojni organ države uvoznice in kopijo izvoznega dovoljenja države izvoznice, razen če zahteve države uvoznice ali izvoznice določajo drugače.
 8. Če v skladu z zakonodajo države članice carinske unije odločitev o izdaji dovoljenja sprejme pooblaščeni organ v soglasju z drugimi izvršilnimi organi države članice carinske unije, potem prosilec poleg dokumenti, določeni v tretjem odstavku 3. člena sporazuma, pooblaščenemu organu predložijo dokumente izvršnih organov, ki potrjujejo možnost uvoza in (ali) izvoza narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev.
  Rok za obravnavo dokumentov, predloženih usklajevalnemu organu, določi država - članica Carinske unije.
 9. Izdaja dovoljenja in dokumentov, ki potrjujejo možnost uvoza in (ali) izvoza narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev, se lahko poleg razlogov, navedenih v 6. odstavku 3. člena Sporazuma, zavrnejo, če so predloženi dokumenti ker v odstavkih 7 in 8 te uredbe niso predloženi, pa tudi v primeru preseganja norme o potrebi po mamilih, psihotropnih snoveh in njihovih prekurzorjih, določene za državo članico Carinske unije.
 10. Uvoz in (ali) izvoz ter tranzit narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev za nujno pomoč v nujnih primerih se izvajajo brez dovoljenja v skladu z zakonodajo države članice Carinska unija.
 11. Vlagatelj države - članice carinske unije je dolžan v 10 koledarskih dneh od datuma uvoza (izvoza) narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev o tem obvestiti pooblaščeni organ države, ki je izdala dovoljenje za dejansko uvožene (izvožene) količine narkotikov, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev, vrsto vozila, ki je bilo uporabljeno za njihov uvoz (izvoz), pa tudi kraj in datum premikanja blaga čez carinsko mejo Carinske unije .
 12. Uvoz in (ali) izvoz omejenih količin mamil, psihotropnih snovi in ​​njihovih prekurzorjev v kompletih prve pomoči na morskih (rečnih) ladjah, mednarodnih letalih za nudenje prve pomoči se izvaja brez dovoljenja z uporabo nadzornih ukrepov, ki jih zakonodaja države registracije ustreznih vozil ...
  Uvoz in (ali) izvoz predhodnih sestavin, ki se uporabljajo kot zaloge, v količini, ki je potrebna za zagotovitev normalnega delovanja opreme in tehničnih naprav letalskega, morskega (rečnega), železniškega vozila, se izvaja brez dovoljenja v skladu z zahtevami carine zakonodajo, ki ureja pretok blaga čez carinsko mejo.
 13. Pooblaščeni organ ima pravico izdati pojasnila (sklepe) o vprašanjih izdaje dovoljenj. Podatki o izdanih pojasnilih (sklepih) se pošljejo Evrazijski gospodarski komisiji.