МЕНЮ

Preverjanje pravilnosti prijave carinske vrednosti blaga

ghbr
 1. Preverjanje pravilnosti prijavljanja carinske vrednosti blaga se izvaja v skladu s postopkom za prijavo carinske vrednosti blaga, odobrenim s Sklepom Komisije Carinske unije z dne 20.09.2010. septembra 376 št. XNUMX "O postopkih razglasitve, nadzora in prilagajanje carinske vrednosti blaga "(v nadaljnjem besedilu" postopek za prijavo carinske vrednosti blaga "), vključno z uporabo rezultatov analize informacij v elektronskih dokumentih, ustvarjenih s posebno programsko opremo, ki zagotavlja uporabo avtomatiziranega nadzora carinske vrednosti tehnologijo (v nadaljevanju tehnologija AKTS) in v rokih, določenih z zakonodajo Evrazijske gospodarske unije in zakonodajo Ruske federacije o carinskem poslovanju. Pri preverjanju pravilnosti prijavljanja in prilagajanja carinske vrednosti blaga pooblaščeni uradnik carinskega organa ne glede na način določanja, ki ga izbere deklarant (carinski zastopnik), izvede naslednja dejanja:
  1. preverjanje razpoložljivosti dokumentov, določenih s seznamom dokumentov, ki potrjujejo prijavljeno carinsko vrednost blaga, v skladu z Dodatkom št. 1 k postopku za prijavo carinske vrednosti blaga;
  2. preverjanje pravilnosti izpolnjevanja deklaracije carinske vrednosti (v nadaljevanju - TPA) (v primerih, ko je izpolnjen), ki vključuje naslednja dejanja:
   • preverjanje popolnosti in pravilnosti izpolnjevanja stolpcev TTP v skladu s pravili za izpolnjevanje DTS-1 in DTS-2, določenimi s postopkom za prijavo carinske vrednosti blaga;
   • preverjanje skladnosti podatkov, vsebovanih v TPA, s podatki, navedenimi v dokumentih, predloženih v potrditvi prijavljenih podatkov o carinski vrednosti in v deklaraciji za blago (v nadaljevanju - DT);
  3. preverjanje pravilnosti uporabe deklaranta (carinskega zastopnika) metode za določanje carinske vrednosti blaga, določene z zakonodajo Evrazijske gospodarske unije, ki vključuje naslednje ukrepe:
   • preverjanje skladnosti izbrane metode določanja carinske vrednosti z vrsto in pogoji zunanjegospodarske transakcije;
   • preverjanje izpolnjevanja pogojev za uporabo metode za določanje carinske vrednosti;
  4. preverjanje pravilnosti ugotovitve deklaranta (carinskega zastopnika) o strukturi prijavljene carinske vrednosti, ki vključuje naslednje ukrepe:
   • preverjanje pravilnosti določitve osnove za določitev carinske vrednosti;
   • preverjanje zanesljivosti dodatnih stroškov k dejansko plačani ali plačljivi ceni za vrednoteno blago in pravilnost njihove količinske določitve;
   • preverjanje veljavnosti odbitkov, ki jih je prijavil deklarant (carinski zastopnik) od osnove za določitev carinske vrednosti in pravilnosti njihove količinske določitve;
  5. preverjanje listinskih dokazov o prijavljeni carinski vrednosti in vseh njenih sestavnih delih (dodatne dajatve in odbitki), vključno s preverjanjem skladnosti podatkov, navedenih v predloženih dokumentih;
  6. ocena zanesljivosti carinske vrednosti, ki jo je deklarant prijavil s sistemom za obvladovanje tveganja (v nadaljevanju - RMS).

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

 1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
0 Značke
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
Vnesite besedilo s slike. Ne moreš ven?
Transportna skupina FESCO začenja redno intermodalno kontejnersko storitev FESCO West Gate Bridge iz držav azijsko-pacifiške regije do evropskih pristanišč preko Vladivostoka in Kaliningrada.
21:55 08-12-2021 Več podrobnosti ...
Državna duma že obravnava predlog zakona, po katerem bo vlada določila pravila za pretovarjanje onesnaževal.
08:33 08-12-2021 Več podrobnosti ...
Del ozemlja kontrolne točke je zaprt za gradbena dela. Zmogljivost je omejena z obstoječo infrastrukturo mejnega prehoda.
22:33 07-12-2021 Več podrobnosti ...
V obdobju januar-november 2021 je bilo po omrežju Ruskih železnic v vseh vrstah prometa prepeljanih 5 milijonov 921 tisoč naloženih in praznih kontejnerjev TEU, kar je 12,2 % več kot v enakem obdobju leta 2020.
19:51 07-12-2021 Več podrobnosti ...