МЕНЮ

Pridobitev pojasnil je oblika carinskega nadzora, ki je sestavljena v tem, da carinski uradniki od prevoznikov, deklarantov in drugih oseb, ki imajo take podatke, pridobijo informacije, pomembne za izvajanje carinskega nadzora.

Pojasnila se sestavijo s sestavo carinskega dokumenta, katerega obliko določi Komisija. Če je treba osebo poklicati, da dobi pojasnila, carinski organ sestavi obvestilo, ki ga vroči ali pošlje klicani osebi