МЕНЮ
 1. Preverjanje carine, drugih dokumentov in (ali) informacij je oblika carinskega nadzora, ki je sestavljena iz preverjanja:
  1. carinska deklaracija;
  2. drugi carinski dokumenti, razen dokumentov, ki jih sestavijo carinski organi;
  3. dokumenti, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji;
  4. drugi dokumenti, predloženi carinskemu organu v skladu s tem zakonikom;
  5. informacije, navedene v carinski deklaraciji in (ali) vsebovane v dokumentih, predloženih carinskemu organu;
  6. druge podatke, predložene carinskemu organu ali jih je ta prejel v skladu s tem zakonikom ali zakonodajo držav članic.
 2. Preverjanje carinskih in drugih dokumentov in (ali) informacij se izvaja za preverjanje točnosti podatkov, pravilnosti izpolnjevanja in (ali) registracije dokumentov, skladnosti s pogoji uporabe blaga v skladu s carinskim postopkom, spoštovanje omejitev pri uporabi in (ali) odtujitvi blaga v zvezi z ugodnostmi pri plačilu carin, davkov, skladnost s postopkom in pogoji za uporabo blaga, ki so določeni za določene kategorije blaga, ki niso pod carinskim postopkom v skladu s tem zakonikom, pa tudi za druge namene zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi pogodbami in akti na področju carinske ureditve in (ali) zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 3. Preverjanje carine, drugi dokumenti in (ali) podatki v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumenti, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatki deklarirani v carinski deklaraciji in (ali) vsebovani v dokumentih, predloženih carinskim organom ven pred in po sprostitvi blaga.
 4. Če deklarant izpolnjuje pogoje iz 121. člena TC EAEU, v katerem opravi carinski organ sprostitev blaga, preverjanje carine, drugih dokumentov in (ali) informacij, ki se je začelo pred sprostitvijo blaga, se konča po sprostitvi blaga.
 5. Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določi primere preverjanja carine, drugih dokumentov in (ali) podatkov v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatkov, prijavljenih v carinski deklaraciji in (ali) ki jih vsebujejo podatki, ki jih je carina predložila organom, o dokumentih, sproženih po sprostitvi blaga, in o postopku obveščanja osebe o izvajanju takšne oblike carinskega nadzora.
 6. Preverjanje carinskih in drugih dokumentov in (ali) informacij se izvede z analizo dokumentov in informacij iz prvega odstavka tega člena, vključno s primerjavo podatkov v enem dokumentu med seboj, pa tudi s podatki v drugih dokumentih , vključno z dokumenti, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, s podatki, pridobljenimi iz informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo carinski organi, in (ali) informacijskimi sistemi državnih organov (organizacij) držav članic v okviru interakcije informacij, od drugih viri, ki so na voljo carinskemu organu v času inšpekcijskega pregleda, ter na druge načine v skladu z mednarodnimi pogodbami in akti s področja carinske ureditve in (ali) zakonodajo držav članic.
 7. V okviru preverjanja carinskih, drugih dokumentov in (ali) informacij ima carinski organ pravico zbirati in analizo dodatne informacije, vključno s pošiljanjem zahtev vladnim agencijam in drugim organizacijam.
 8. Preverjanje carin, drugih dokumentov in (ali) informacij v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatkov, prijavljenih v carinski deklaraciji in (ali) v dokumentih, predloženih carinskim organom, se je začelo pred sprostitev blaga se izvede v skladu s 325. členom PZ EAEU.
 9. Preverjanje carin, drugih dokumentov in (ali) podatkov v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatkov, prijavljenih v carinski deklaraciji in (ali) v dokumentih, predloženih carinskim organom, se je začelo po sprostitev blaga ali v drugih primerih uporabe te oblike carinskega nadzora se izvede v skladu s 326. členom Carinskega zakonika EAEU, razen preverjanja carine, drugih dokumentov in (ali) podatkov v tem primeru iz odstavka 10 tega člena.
 10. Preverjanje carine, drugih dokumentov in (ali) podatkov v zvezi z deklaracijo za blago, predloženo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila opravljena v skladu s členom 120 Carinskega zakonika EAEU, dokumenti, ki potrjujejo podatke, navedene v takšni deklaraciji in informacije, navedene v navedeni deklaraciji o blagu in (ali) v dokumentih, predloženih carinskim organom, se izvajajo na način, ki ga določi Komisija.
 11. Pri carinskem pregledu, drugih dokumentih in (ali) podatkih v zvezi z vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago, dokumenti, predloženi skupaj s takšno izjavo v skladu z odstavkom 4 člena 120 Carinskega zakonika EAEU in podatki, navedeni v omenjeni vlogi in (ali) v predloženih dokumentih, se dokumenti ne zahtevajo pred sprostitvijo blaga.
 12. Pri preverjanju carinske vrednosti blaga se carinski, drugi dokumenti in (ali) podatki preverjajo ob upoštevanju posebnosti iz člena 313 Carinskega zakonika EAEU.
 13. Pri preverjanju porekla blaga se preverjanje carine, drugih dokumentov in (ali) informacij upošteva posebnosti iz člena 314 Carinskega zakonika EAEU.