МЕНЮ

Carinski pregled prostorov in ozemelj

 1. Carinski pregled prostori in ozemlja - oblika carinskega nadzora, ki obsega vizualni pregled prostorov in ozemelj ter blaga in (ali) dokumentov, ki se nahajajo na določenih mestih.
 2. Carinski pregled prostorov in ozemelj se izvaja za preverjanje prisotnosti ali odsotnosti blaga in (ali) dokumentov, ki so predmet carinskega nadzora v pregledanih prostorih ali na ozemljih, pa tudi za namene preverjanja in (ali ) pridobivanje informacij o takem blagu in (ali) dokumentih ter preverjanje prisotnosti carinskih plomb, pečatov in drugih načinov identifikacije na blagu, vozilih in njihovih tovornih prostorih (predelkih).
 3. Carinski pregled prostorov in ozemelj lahko opravijo carinski organi, da preverijo skladnost konstrukcij, prostorov (deli prostorov) in (ali) odprtih površin (delov odprtih površin), namenjenih za uporabo ali skladišč za začasno skladiščenje, carinska skladišča, prosta skladišča, trgovine brezcarinska trgovina, pa tudi blago, namenjeno ali začasno shranjeno s strani pooblaščenih gospodarskih subjektov, zahteve in pogoji, določeni v skladu z odstavkom 4 člena 411, odstavkom 5 člena 416, odstavkom 4 Člen 421, odstavek 4 člena 426 in pododstavek 4 odstavka 3 člena 433 TC EAEU.
 4. Carinski pregled prostorov in ozemelj v stanovanjskih prostorih je dovoljen, če to določa zakonodaja držav članic.
 5. Carinski pregled prostorov in ozemelj se opravi ob predložitvi odredbe o carinskem pregledu prostorov in ozemelj ter potrdila o uslužbencu carinskega organa.
  Oblika naloga za carinski pregled prostorov in ozemelj je določena z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
  Predložitev dokumentov iz prvega odstavka te klavzule ni potrebna pri carinskem pregledu prostorov in ozemelj oseb, v zvezi s katerimi se izvaja izstopni carinski pregled.
 6. V primeru zavrnitve dostopa do prostorov in ozemlja imajo carinski uradniki pravico vstopiti v prostore in na ozemlje z zatiranjem upora in (ali) z odpiranjem zaklenjenih prostorov v skladu z zakonodajo držav članic.
 7. Če zakonodaja države članice določa poseben postopek dostopa do posameznih predmetov, se tak dostop izvede na način, ki ga predpisuje zakonodaja te države članice.
 8. Carinski pregled prostorov in ozemelj je treba opraviti čim prej, kar je potrebno za njegovo izvajanje, in ne sme trajati več kot 1 delovni dan, razen če zakonodaja držav članic o carinski ureditvi določa drugo obdobje.
 9. Rezultati carinskega pregleda prostorov in ozemelj se sestavijo s sestavo akta o carinskem pregledu prostorov in ozemelj, katerega obliko določi Komisija.
 10. Akt carinskega pregleda prostorov in ozemelj je sestavljen v 2 izvodih, od katerih je eden predmet dostave (napotitve) osebi, katere prostore in (ali) ozemlje so pregledali, če je ta oseba identificirana.