МЕНЮ

Za prepoznavanje tveganj, ki izhajajo iz carinjenja in carinskega nadzora, je analiziran ogromen nivo informacij. Carinski uradniki uporabljajo vire informacij, ki so na voljo pri carinskem organu.

Viri informacij, ki jih carinski uradniki uporabljajo za prepoznavanje tveganj

 • podatkovna zbirka elektronskih kopij oddanih ter registriranih in izvršenih DT;
 • baze podatkov elektronskih obvestil o smeri blaga;
 • podatkovna zbirka elektronskih kopij carinskih vrednosti (TPA) in prilagoditve carinske vrednosti (CCC);
 • baza elektronskih kopij carinskih posojil (TPO);
 • predhodne informacije;
 • baze podatkov o prihodu vozil mednarodnega prevoza na ozemlje Ruske federacije;
 • baze podatkov o motornih vozilih mednarodnega prevoza;
 • baze podatkov o dejanskem izvozu blaga;
 • elektronske referenčne knjige NSI;
 • baze podatkov elektronskih revij;
 • centralni register subjektov FEA (TsRSVED);
 • zbirka podatkov o izmenjavi informacij z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF);
 • baze podatkov o izmenjavi informacij z Državno carinsko službo Ukrajine (GTS Ukrajine);
 • baze podatkov o izmenjavi informacij z Ministrstvom za državne prihodke Republike Kazahstan;
 • baze podatkov o izmenjavi informacij z Državnim carinskim odborom Republike Belorusije;
 • baze podatkov o izmenjavi informacij z glavno carinsko upravo Ljudske republike Kitajske;
 • baze podatkov o izmenjavi informacij s carinskimi službami drugih tujih držav (kar zadeva sklenitev ustreznih sporazumov);
 • Podatkovne baze zunanje trgovine EU;
 • zunanjetrgovinske baze držav CIS;
 • baze podatkov na podlagi zunanje trgovine MDS;
 • Zunanjetrgovinske baze ZN (Comtrade);
 • mednarodne trgovine podatkov;
 • baza podatkov o potnih potnih listih;
 • podatkovna baza za nadzor centralne valute;
 • vzorce žigov pooblaščenih bank in drugih pristojnih organov, ki se uporabljajo za nadzor valut in nadzor nad izvajanjem zunanjih trgovinskih menjalnih poslov;
 • baze podatkov o izmenjavi informacij z ministrstvi, zveznimi službami in agencijami ter drugimi organizacijami (če so sklenjeni ustrezni sporazumi);
 • baze podatkov, ki vsebujejo podatke o kazenskih zadevah in upravnih kršitvah;
 • enotna baza podatkov organov kazenskega pregona za izmenjavo informacij o posameznikih in pravnih osebah, osumljenih trgovine z ljudmi in tihotapljenja orožja;
 • informacije o cenah, ki jih carinskim organom posredujejo proizvajalci blaga, subjekti zunanje gospodarske dejavnosti, prevozniki in druge organizacije, katerih dejavnosti so povezane z zunanjo trgovino z blagom in njihovimi poklicnimi združenji (združenji);
 • Baze podatkov, ustvarjene neodvisno;
 • nosilci papirja DT, TD, DTS, KTS, akti carinskih pregledov (inšpekcij), pa tudi trgovinske in prevozne listine;
 • operativne informacije;
 • pritožbe in pritožbe državljanov in pravnih oseb;
 • zahteve in informacije drugih regulativnih državnih organov, lokalnih organov in javnih združenj;
 • zahteve poslancev zveznih in lokalnih predstavniških organov državne oblasti;
 • informacije, pridobljene iz medijev;
 • informacije, pridobljene kot rezultat operativno-iskalnih dejavnosti;
 • informacije, pridobljene s preiskavo kazenskih primerov in upravnih dejanj;
 • informacije v pravnih aktih, izdanih na podlagi inšpekcijskih pregledov carinskih organov;
 • informacije, ki jih prostovoljno posredujejo subjekti zunanje gospodarske dejavnosti;
 • informacije, vsebovane v zakonih Ruske federacije, ki urejajo carinske in zunanje gospodarske dejavnosti;
 • informacije, pridobljene s pomočjo inšpekcijskih in inšpekcijskih sistemov;
 • drugi viri informacij, vključno z lastniškimi analitičnimi materiali, podatki iz neodvisnih virov informacij, ceniki proizvajalcev blaga, ceniki, analiza tržnih razmer, podatki iz interneta.

Analiza informacij se praviloma izvaja glede na področja delovanja carinskih organov in v skladu s standardnimi merili za razvrščanje blaga in zunanje gospodarske dejavnosti med skupine tveganj. Hkrati se uporabljajo različne metode, med katerimi lahko omenimo tradicionalne matematične in statistične metode, ciljne metode, razvite posebej za ta profil tveganja in jih neodvisno oblikovati carinik.

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

 1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
0 Značke
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
Vnesite besedilo s slike. Ne moreš ven?
Transportna skupina FESCO začenja redno intermodalno kontejnersko storitev FESCO West Gate Bridge iz držav azijsko-pacifiške regije do evropskih pristanišč preko Vladivostoka in Kaliningrada.
21:55 08-12-2021 Več podrobnosti ...
Državna duma že obravnava predlog zakona, po katerem bo vlada določila pravila za pretovarjanje onesnaževal.
08:33 08-12-2021 Več podrobnosti ...
Del ozemlja kontrolne točke je zaprt za gradbena dela. Zmogljivost je omejena z obstoječo infrastrukturo mejnega prehoda.
22:33 07-12-2021 Več podrobnosti ...
V obdobju januar-november 2021 je bilo po omrežju Ruskih železnic v vseh vrstah prometa prepeljanih 5 milijonov 921 tisoč naloženih in praznih kontejnerjev TEU, kar je 12,2 % več kot v enakem obdobju leta 2020.
19:51 07-12-2021 Več podrobnosti ...