МЕНЮ

Koncept orientacije se razlikuje od koncepta profila tveganja, saj se orientacija carinskih organov izvaja z namenom obveščanja uradnikov, vključenih v carinjenje in carinski nadzor blago in vozila, informacije o značilnih kazalnikih, ki označujejo različne predmete carinskega nadzora (izdelka, embalaža, teža, stroški, prevozni pogoji, vrstni red gibanja itd.), pa tudi dejavnosti udeležencev zunanje gospodarske dejavnosti.

Vsebina usmerjenosti nujno vsebovati naslednje osnovne informacije:

  • Trajanje usmerjenosti;
  • ozemeljski obseg usmerjenosti;
  • Opis tveganja;
  • performance kazalci tveganja.

Usmerjevalna struktura je podobna strukturi profila tveganja, razen razdelka o uporabi ukrepov za zmanjšanje tveganj. orientacija ne more vsebovati navodil o uporabi obrazcev za carinski nadzor in drugih neposrednih ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Orientacijski projekt razvija strukturni oddelek FCS Rusije, USTACarine na svojem območju dejavnosti neodvisno, ki temelji na rezultatih analize elektronskih podatkovnih zbirk, pa tudi drugih virov informacij.

Projekt usmerjenosti RTU (carina) poslal pismo in operativne kanale komunikacije (telefaks, elektronska pošta) v strukturno enoto FCS Rusije v smeri usmeritve projekta, ki je namenjen za reševanje pomembnih vodjo službe RTU (namestnik načelnika Carina je odgovorna za strukturno enoto ustreznih carin).

Usmerjenost k projektu je treba priložiti pojasnilo o potrebi po objavi usmerjenosti FCS Rusije v skladu z navodilom projekta.

Osnutek navodil, prejetih iz RTU se zdi primerno, poslovna enota FCS Rusije. Če odločitev o tem, ali objava usmerjenosti ruskega usmerjenosti FCS projekta je bil parafiran glavnega strukturno enoto za FCS Ruske.

Usmeritve podpiše namestnik vodje FCS Rusije, ki nadzira ustrezno strukturno enoto FCS Rusije in pošlje carinskih organovpraviloma s pismom FCS Rusije, pa tudi kot del programske opreme.