Meni

Koncept orientacije se razlikuje od koncepta profila tveganja, saj se orientacija carinskih organov izvaja z namenom obveščanja uradnikov, vključenih v carinjenje in carinski nadzor blago in vozila, informacije o značilnih kazalnikih, ki označujejo različne predmete carinskega nadzora (izdelka, embalaža, teža, stroški, prevozni pogoji, vrstni red gibanja itd.), pa tudi dejavnosti udeležencev zunanje gospodarske dejavnosti.

Vsebina usmerjenosti nujno vsebovati naslednje osnovne informacije:

  • Trajanje usmerjenosti;
  • ozemeljski obseg usmerjenosti;
  • Opis tveganja;
  • performance kazalci tveganja.

Usmerjevalna struktura je podobna strukturi profila tveganja, razen razdelka o uporabi ukrepov za zmanjšanje tveganj. orientacija ne more vsebovati navodil o uporabi obrazcev za carinski nadzor in drugih neposrednih ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Orientacijski projekt razvija strukturni oddelek FCS Rusije, USTACarine na svojem območju dejavnosti neodvisno, ki temelji na rezultatih analize elektronskih podatkovnih zbirk, pa tudi drugih virov informacij.

Projekt usmerjenosti RTU (carina) poslal pismo in operativne kanale komunikacije (telefaks, elektronska pošta) v strukturno enoto FCS Rusije v smeri usmeritve projekta, ki je namenjen za reševanje pomembnih vodjo službe RTU (namestnik načelnika Carina je odgovorna za strukturno enoto ustreznih carin).

Usmerjenost k projektu je treba priložiti pojasnilo o potrebi po objavi usmerjenosti FCS Rusije v skladu z navodilom projekta.

Osnutek navodil, prejetih iz RTU se zdi primerno, poslovna enota FCS Rusije. Če odločitev o tem, ali objava usmerjenosti ruskega usmerjenosti FCS projekta je bil parafiran glavnega strukturno enoto za FCS Ruske.

Usmeritve podpiše namestnik vodje FCS Rusije, ki nadzira ustrezno strukturno enoto FCS Rusije in pošlje carinskih organovpraviloma s pismom FCS Rusije, pa tudi kot del programske opreme.

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

  1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
Vlada bo razmislila o spremembah davčnega zakonika, ki bo za 20 let omogočila popolno oprostitev skoraj več vrst davkov podjetjem, ki želijo začeti podjetje na Kurilskih otokih.
00:04 27-11-2021 Več podrobnosti ...
Rusija in Madžarska bosta podpisali sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja na področju železniškega prometa, je novinarjem povedal madžarski zunanji minister Peter Siyarto.
23:49 26-11-2021 Več podrobnosti ...
V skladu s potrjeno prometno strategijo potovalni čas med katerima koli večjima mestoma ne sme presegati 12 ur.
23:18 26-11-2021 Več podrobnosti ...
Čez dan so uradniki carinskega urada regionalne carine Kaliningrad izdali 351 vozil.
18:20 26-11-2021 Več podrobnosti ...