МЕНЮ

Postopek priprave in uporabe profilov tveganja

Dejanja carinskih uradnikov pri pripravi in ​​uporabi profilov tveganja v carinskem nadzoru so določena z odredbo Zvezne carinske službe Rusije "O odobritvi Navodila o ravnanju carinskih uradnikov pri pripravi in ​​pregledu osnutkov profilov tveganj, uporabi profilov tveganja pri carinskem nadzoru, njihovem posodabljanju in odpravi"

Pred oblikovanjem profila tveganja sledi postopek sestavljanja in odobritve njegovega projekta, pri pripravi profila tveganja pa so izpostavljene naslednje faze analize tveganja:

Rezultat analize tveganj je razvoj ustreznega nadzornega postopka za zmanjšanje tveganj, specifičnih kontrolnih tehnologij, ki temeljijo na razpoložljivih virih za osebje, opremo, programsko opremo itd.

Učinkovit carinski nadzor z uporabo RMS

Da bi ugotovili primernost uporabe obstoječih profilov tveganja in napovedali učinkovitost njihovega ukrepanja ter zmanjšali število profilov tveganja, carinski uradniki pošljejo poročilo o sprejetju neposrednih ukrepov za zmanjšanje tveganj (DT v papirni in elektronski obliki ter priloženi dokumenti) usklajevalnim enotam USTA ali FCS Rusije.

Ti dokumenti in informacije se analizirajo v skladu s postopkom, določenim v ciljnih metodah in ciljnih tehnologijah carinskega nadzora. Na podlagi rezultatov analize, napovedi učinkovitosti nadaljnje uporabe profila tveganja in analize rezultatov uporabe neposrednih ukrepov za čim večje zmanjšanje se sprejme odločitev o posodobitvi ali preklicu določenih profilov.

Za izpolnjevanje poročila o rezultatih uporabe neposrednih ukrepov za zmanjšanje tveganj v stolpcu "C" elektronske kopije DT obstaja več zahtev. Oblika poročila in postopek za njegovo izpolnitev določata pravni akti FCS Rusije.

Za enakomerno izpolnjevanje polj poročila so bila razvita metodološka priporočila, ki jih potrdijo dopisi FCS Rusije. Kot uveljavljeni obrazci poročil se uporabljajo posebej oblikovane tabele, ki temeljijo na informacijah, ki jih vsebuje DT, njegovi elementi pa so ustrezni stolpci v kodirani obliki.

Ta tabela ima štiri skupine polj:

  • Ugotovljena tveganja
  • Ukrepi, sprejeti za prepoznavanje tveganj
  • Funkcije iskanja
  • Ime standardnega merila, ime ukrepa, opombe o ukrepih in inšpekcijskih pregledih, vir informacij za uporabo neposrednih ukrepov za zmanjšanje tveganj «(kode in razlaga ustreznih informacij).