МЕНЮ

Metode za določanje carinske vrednosti

Zakon RF "Na carinske tarife", obstaja šest metod za določitev carinske vrednosti:

Carinska vrednost blaga se mora začeti s poskusom s strani prijavitelja o metodi 1. Le v primeru, da so izpolnjeni pogoji ne uporabljajo metodo 1, dosledno uporablja metode 2-6. Izjema je lahko dovoljeno metod in 4 5, ki se lahko uporablja v poljubnem vrstnem redu, da je mogoče uporabiti metodo po metodi 5 3.

Zakon določa, da je glavni način določanja carinske vrednosti blaga je metoda 1, ki ustreza Zakona o carinski vrednosti največja možna uporaba carinskega vrednotenja transakcijski ceni. Izkušnje držav, ki uporabljajo ta sistem, ocenjevanje 1981 kaže, da 90-98% vseh izvoza in uvoza v vrednosti za carinske namene s to metodo.

Samo pri zelo majhnem številu transakcij. carinske vrednosti je določena z metodami 2 - 6, ki se ocenjujejo, tj. ko se carinska vrednost vrednotenega blaga ne določi na podlagi cene posla, temveč z izvedbo ustreznih ocenjenih izračunov, ki vključujejo informacije iz drugih transakcij. Naslednja najpogostejša metoda je 6.

Nato bomo podrobneje preučili vse metode za določanje carinske vrednosti blaga, uvoženega na carinsko območje Ruske federacije.