МЕНЮ

Ali so lahko tuje osebe, ki niso registrirane pri davčnih organih Ruske federacije, plačniki carinskih plačil?

0

Za tuje osebe, ki niso registrirane pri davčnih organih Ruske federacije, je postopek obračuna carinskih in drugih plačil, katerih pobiranje je zaupano carinskih organov, če se carinskim organom zagotovijo identifikacijski podatki, ki so:

za tujo pravno osebo:

  • dvomestna koda države registracije (črkovna koda države registracije (lokacije) v skladu s klasifikatorjem držav sveta, odobrenim s Sklepom Komisije carinske unije z dne 20. septembra 2010 št. 378), na primer "CN" (Kitajska);
  • koda davčnega zavezanca v državi registracije ali enakovredna oznaka v skladu z zakonodajo tuje države, na primer "123456789";

Priporočamo tudi, da te osebe tovrstne vrednosti navedejo v polju „namen plačila“ plačilnega dokumenta v obliki „/// CN; 123456789 /// ".

za tujca:

  • dvomestna koda države registracije, na primer "BY" (Belorusija);
  • dvomestna vrednost vrste identifikatorja podatkov o tujem posamezniku ali osebi brez državljanstva (v skladu z Dodatkom št. 4 k odredbi Ministrstva za finance Rusije z dne 12. novembra 2013 št. 107n), na primer "08" (potni list tujega državljana ali drug dokument, določen z zveznim zakonom ali priznana v skladu z mednarodno pogodbo Ruske federacije kot osebni dokument tujega državljana);
  • serije (če obstajajo) in številko osebnega dokumenta tujca ali osebe brez državljanstva, na primer "D1234567".

Prav tako priporočamo, da te osebe te vrednosti navedejo v polju "namen plačila" plačilnega dokumenta v obliki "/// BY; 08; D1234567 ///".

Te vrednosti so edinstvene za vsako tujo pravno osebo in posameznika.

Zgornji podatki so navedeni kot primer.

Opomba. Za osebe, registrirane pri davčnih organih Ruske federacije, je njihova glavna identifikacijska vrednost za plačilo carin in drugih plačil, katerih pobiranje je zaupano carinskim organom, identifikacijska številka davčnega zavezanca (TIN).

Objavljeno pred 1 letomod via administrator2018
#39