МЕНЮ

Seznam kodeksov proračunske razvrstitve, ki jih priporočajo udeleženci zunanje gospodarske dejavnosti pri plačevanju carinskih in drugih plačil v zvezni proračun

Ime plačila Priporočena zvezna dohodkovna koda za plačilo
1 Davek na dodano vrednost za blago, uvoženo na ozemlje Ruske federacije 15311009000010000110
2 Trošarine na blago, uvoženo na ozemlje Ruske federacije 15311009000010000110
3 Izvozne carine na surovo nafto 15311009000010000110
4 Izvozne carine na zemeljski plin 15311009000010000110
5 Izvozne carine za blago, proizvedeno iz nafte 15311009000010000110
6 Druge izvozne dajatve. \ T 15311009000010000110
7 Carinske dajatve 15311009000010000110
8 Carine, davkovplačajo posamezniki po enotnih stopnjah carin, davkov ali v obliki skupnega carinskega plačila 15311009000010000110
9 Predplačila za prihodnja carinska in druga plačila 15311009000010000110
10 Varščina za plačilo carinskih in drugih plačil 15311009000010000110
11 Uvozne dajatve (druge dajatve, davki in dajatve z enakim učinkom), plačane v skladu s Prilogo št. 5 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 v maju 2014 (znesek plačila (ponovni izračuni, zaostala plačila in zaostala plačila za ustrezno plačilo, vključno z ob preklicu) 15311011010011000110
12 Uvozne dajatve (druge dajatve, davki in dajatve z enakim učinkom), plačane v skladu s Prilogo št. 5 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 (obresti in obresti na ustrezno plačilo) 15311011010012000110
13 Posebne, protidampinške in izravnalne dajatve, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 v maju 2014 (znesek plačila (ponovni izračun, zaostala plačila in zaostala plačila na podlagi ustreznega plačila, vključno z odpovedanim) 15311011160011000110
14 Posebne, protidampinške in izravnalne dajatve, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o evrazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 (obresti in obresti na ustrezno plačilo) 15311011160012000110
15 Začasne posebne, začasne protidampinške in začasne dajatve za nadomestila, plačane v skladu s Prilogo št. 15311011230011000110
16 Začasne posebne, začasne protidampinške in začasne dajatve za nadomestilo, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 leta (obresti in obresti na zadevno plačilo) 15311011230012000110
17 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine, plačane za kolo vozil (šasije) in priklopniki za njih, uvoženi v Rusko federacijo, razen za vozila na kolesih (šasija) in priklopnike za njih, uvožene z ozemlja Republike Belorusije 15311208000011000120
18 Pristojbina za uporabo (kazen za zamudo pri plačilu pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo, razen za vozila na kolesih (šasija) in prikolice za njih, uvožena z ozemlja Republike Belorusije) 15311208000011010120
19 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 15311208000013000120
20 Pristojbina za uporabo (globe za zamudo pri plačilu pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 15311208000013010120
21 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine za vozila na lastni pogon in njihove priklopnike, uvožene v Rusko federacijo, razen za vozila na lastni pogon in prikolice, uvožena z ozemlja Republike Belorusije) 15311208000015000120
22 Provizija za uporabo (znesek pristojbine za vozila na lastni pogon in njihove priklopnike, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 15311208000017000120
23 Državi članici dajatev za pripravo predhodnih odločitev o uvrstitvi blaga po enotni blagovni nomenklaturi zunanje gospodarske dejavnosti carinske unije 15310807410011000110
24 Državna dajatev za izdajo trošarinskih znamk z dvodimenzionalno črtno kodo, ki vsebuje identifikator enotnega državnega avtomatiziranega informacijskega sistema za evidentiranje obsega proizvodnje in prometa etanola, alkoholnih in alkoholnih izdelkov za označevanje alkoholnih pijač 15310807500011000110
25 Drugi prihodki od nadomestila stroškov zveznega proračuna (zvezni državni organi, Banka Rusije, organi upravljanja državnih izvenproračunskih skladov Ruske federacije) 15311302991016000130
26 Sredstva od prodaje in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, pretvorjenega v dohodek Ruske federacije (v smislu prodaje zalog te nepremičnine) (druga sredstva iz prodaje in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, preoblikovanega v dohodek Ruske federacije) 15311403012010400440
27 Sredstva, ki jih uvozniki plačajo carinskim organom za izdajo trošarinskih znamk 15311506000016000140
28 Kazni (globe) za kršitve dejanj, ki pomenijo zakon Evrazijske ekonomske unije, zakonodajo Ruske federacije o carinah (razen 1. januarja 2020) 15311604000016000140
29 Kazni (globe) za kršitev valutne zakonodaje Ruske federacije in aktov organov za regulacijo valut, pa tudi zakonodaje Ruske federacije na področju nadzora izvoza (razen 1. januarja 2020) 15311605000016000140
30 Kazni (globe) za kršitev zakonodaje Ruske federacije o temeljih ustavnega sistema Ruske federacije, o državni moči Ruske federacije, o javni službi Ruske federacije, o volitvah in referendumu Ruske federacije, o komisarju za človekove pravice v Ruski federaciji (izključeno s 1. januarjem 2020 let) 15311607000016000140
31 Denarne kazni (denarne kazni) in drugi zneski, zbrani od oseb, ki so storili kazniva dejanja, in za povračilo škode na premoženju, knjižene v zvezni proračun 15311621010016000140
32 Drugi prihodki iz denarnih kazni (denarne kazni) in drugi zneski odškodnine, knjiženi v zvezni proračun 15311690010016000140
1 do 20 (33)