МЕНЮ

Seznam skladnosti vrst davkoplačevalcev, pristojbin in drugih pristojbin, ki jih zaračunavajo carinski organi, šifre proračunske razvrstitve

Ime plačila Uporaba plačil. \ T Vrsta plačila Koda vrste plačila Kodeks o proračunski klasifikaciji
1 Carinske dajatve za. \ T carinskih operacij (za carinjenje blaga, za. \ t carinsko deklaracijo blago za carinske operacije) Plačila se uporabljajo v celotnem obdobju EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Carinske dajatve za carinsko spremstvo Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Uvozne carine dajatev (druge pristojbine, davkov in pristojbine z enakovrednim ukrepom), obveznost plačila, ki izhaja iz 1 September 2010 Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Uvozi carinske dajatvekaterih obveznost plačila je nastala pred 1 september 2010 Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Posebna dajatev, določena v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 leta) \ t Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Protidampinška dajatev, določena v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov proti tretjim državam (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014) \ t Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Kompenzacijska dajatev, določena v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 leta) Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Sprožitev zaščitnega ukrepa v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Evroazijsko gospodarsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Socialistično republiko Vietnam, na drugi strani, 29 iz maja 2015. Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Predhodna posebna dolžnost Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Vnaprejšnja protidampinška dajatev Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Predhodna nadomestilna dajatev Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Posebna dajatev, plačana v skladu s postopkom, določenim za pobiranje ustreznih predhodnih vrst dajatev Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Protidampinška dajatev, plačana v skladu s postopkom, določenim za pobiranje ustreznih predhodnih vrst dajatev Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Nadomestilo se plača po postopku, določenem za pobiranje ustreznih predhodnih vrst pristojbin Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Davek na dodano vrednost Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Carine in davki po pavšalnih tarifah za blago za osebno uporabo Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Celotno carinsko plačilo za blago za osebno uporabo Plačila, ki se uporabljajo v celotnem EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Pristojbine za carinsko skladiščenje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Izvozna carina za surovo nafto, izvoženo zunaj carinskega območja EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Izvozna carina za surovo nafto, razen nafte, izvožene zunaj carinskega območja EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Izvozna carina za zemeljski plin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Izvozna carina za blago, proizvedeno iz nafte Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Izvozna carina za blago, za katero ni posebne oznake za vrsto izvozne carine. \ T Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Izvozna carina za surovo nafto, izvoženo z ozemlja Ruske federacije preko ozemlja Republike Belorusije s cevovodnim transportom, po ločenih sporazumih \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Izvozne carine 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Trošarina na etilni alkohol iz živilskih surovin (razen destilatov vina, grozdja, sadja, žganja, kalvada, časovnih) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Trošarina za alkoholne izdelke Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Trošarine na tobačne cevi, kajenje, žvečenje, sesanje, njuhanje, nargile (razen tobaka, ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo tobačnih izdelkov) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Trošarina za bencinske avtomobile Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Trošarina za bencin z direktnim tokom Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja do 67,5 KW (90 l.e.a) vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Trošarina na dizel Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Trošarina za motorna olja za dizelske in (ali) uplinjevalne motorje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Trošarine za vina, sadna vina (razen za peneča vina (šampanjec), vinske pijače brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola iz živilskih surovin in (ali) alkoholiziranega grozdja ali druge pivine in (ali) vinski destilat in (\ t ali) sadni destilat Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Trošarina za pivo s standardno (standardizirano) vsebnostjo volumskega deleža etilnega alkohola do vključno 0,5 odstotkov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Trošarine na alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola nad 9 odstotkom (razen piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali) alkoholiziranega grozdja ali drugo sadno drozgo in (ali) vinski destilat in (ali) sadni destilat) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Trošarine na alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola do vključno 9 odstotkov (razen piva, pijač na osnovi piva, vin, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), jabolčnika, poire, medice, vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola alkohol, proizveden iz živilskih surovin, in (ali) alkoholizirana grozdna ali druga sadna drobovina in (ali) vinski destilat in (ali) sadni destilat) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Trošarina za destilate: vino, grozdje, sadje, žganje, calvados, viski Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Trošarina za etanol iz neživilskih surovin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Trošarina za jabolčnik, poiret, medico Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 67,5 kW (90 hp) in do 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Trošarina na motorna kolesa z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Trošarina za peneča vina (šampanjec) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Trošarina za pivo s standardno (standardizirano) vsebnostjo volumskega deleža etilnega alkohola nad 0,5 odstotkov in do 8,6 odstotkov vključujočih pijač na osnovi piva Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Trošarina za pivo s standardno (standardizirano) vsebnostjo volumskega deleža etilnega alkohola nad 8,6 odstotkov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Trošarina za cigare Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Trošarina za cigare (cigar), bidis, kretek Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Trošarina za cigarete, cigarete Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Trošarina na srednjih destilatih Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Trošarine na elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Trošarina za tekočine za elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Trošarina za tobak (tobačne izdelke), namenjena za ogrevanje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) in do 147kW (200 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 147kW (200 hp) in vključno z 220 kW (300 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 220 kW (300 hp) in do 294 kW (400 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 294 kW (400 hp) in do 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Trošarina za osebne avtomobile z močjo motorja nad 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije trošarin 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Sredstva od prodaje zaplenjenega blaga v smislu prodaje zalog določene nepremičnine Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Sredstva iz prodaje blaga, zadržanega s strani carinskih organov, v znesku, izračunanem na dan zadržanja tega blaga, uvoznih carin in davkov, ki bi se plačevali pri dajanju zadržanega blaga v carinski postopek sprostitve za domačo porabo. Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Globe, z izjemo denarnih kazni za kršitev valutne zakonodaje Ruske federacije in aktov organov za uravnavanje valute, ki jih naložijo carinski organi, ter denarne kazni za kršitev zakonodaje Ruske federacije o temeljih ustavnega sistema Ruske federacije, o državni moči Ruske federacije, o javni službi Ruske federacije, o volitvah in referendum Ruske federacije o komisarju za človekove pravice v Ruski federaciji Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Globe za kršitev valutne zakonodaje Ruske federacije in akti organov za uravnavanje valute, ki jih imenujejo carinski organi Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Globe za kršitev zakonodaje Ruske federacije o temeljih ustavnega sistema Ruske federacije, o državni moči Ruske federacije, o državni upravi Ruske federacije, o volitvah in referendumih Ruske federacije, o varuhu človekovih pravic Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Sredstva, prejeta iz uporabe ukrepov civilne in upravne odgovornosti Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Sredstva, prejeta kot posledica ukrepov kazenske odgovornosti v primerih, ki jih sprožijo carinski organi Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Sredstva in globe 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Druge vrste plačil, zaračunanih carinskih organov
65 Drugi prihodki iz opravljanja plačanih storitev s strani prejemnikov sredstev in povračilo stroškov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Drugi nedavčni prihodki Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Predplačila za prihodnja carinska in druga plačila Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Zagotavljanje izpolnitve obveznosti plačila carinskih dajatev, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, z izjemo takega varščine, ki se opravi z gotovinskim pologom. Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9080
69 Denarni depoziti, položeni kot varščina za izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Zagotavljanje opravljanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na carinskem področju kot carinski zastopnik Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Zagotavljanje izpolnjevanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot carinski prevoznik Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Zagotavljanje opravljanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot lastnik skladišča za začasno hrambo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Zagotavljanje opravljanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot lastnik carinskega skladišča Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Zagotavljanje izpolnjevanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot lastnik brezcarinske prodajalne Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Zagotavljanje opravljanja nalog pooblaščenega gospodarskega subjekta Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Zagotavljanje opravljanja nalog pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot lastnik prostega skladišča Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Zagotavljanje izpolnjevanja dolžnosti pravne osebe, ki opravlja dejavnosti na področju carine kot carinski zastopnik in carinski prevoznik Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Zagotavljanje izpolnjevanja nalog pravne osebe, ki opravlja carinske dejavnosti kot carinski zastopnik, in zagotavljanje izpolnjevanja nalog pooblaščenega gospodarskega subjekta Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Zagotavljanje izpolnjevanja dolžnosti pravne osebe, ki opravlja carinske dejavnosti kot carinski prevoznik, in zagotavljanje izpolnjevanja nalog pooblaščenega gospodarskega subjekta Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Zagotavljanje izpolnjevanja nalog pravne osebe, ki opravlja carinske dejavnosti kot carinski zastopnik in carinski prevoznik, in zagotavljanje opravljanja nalog pooblaščenega gospodarskega subjekta Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Denarni depoziti, položeni kot zavarovanje za obveznosti organizacije za uporabo pridobljenih trošarinskih znamk, za katere obveznost organizacije ni izpolnjena Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Sredstva, ki jih uvozniki plačajo carinskim organom za izdajo trošarinskih znamk Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Plačana pristojbina za uporabo kolesa vozil (šasije) in priklopniki za njih, uvoženi v Rusko federacijo, razen za vozila na kolesih (šasija) in prikolice za njih, uvožene z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Pristojbina za recikliranje, ki se plača za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Državna pristojbina za sprejetje predhodnih odločb o uvrstitvi blaga po enotni blagovni nomenklaturi zunanje ekonomske dejavnosti EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Plačana pristojbina za avtomobile na lastni pogon in priklopnike za njih, uvožene v Rusko federacijo, razen avtomobilov z lastnim pogonom in priklopnikov, uvoženih z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Pristojbina za uporabo, ki se plača za vozila na lastni pogon in prikolice, uvožena v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Druge vrste plačil, ki jih zaračunavajo carinski organi 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Kazni za zamude pri plačilu carin za carinske postopke (za carinjenje blaga, za. \ T carinska deklaracija blagaza carinske operacije) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Kazni za zamudo pri plačilu carin za carinsko spremstvo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Kazni za zamude pri plačilu uvoznih dajatev (druge dajatve, davki in pristojbine z enakim učinkom), obveznost plačila, ki je nastala od 1 septembra 2010 leto Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Kazni za zamudo pri plačilu uvoznih dajatev, obveznost plačila, ki je nastala pred letom 1 septembra 2010 Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Kazni za zamude pri plačilu posebne dajatve, določene v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Kazni za zamude pri plačilu protidampinške dajatve, določene v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Kazni za zamudo pri plačilu nadomestila, določene v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in kompenzacijskih ukrepov proti tretjim državam (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Kazni za zamudo pri plačilu davka na dodano vrednost Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Kazni za zamudo pri plačilu carin in davkov po enotni stopnji za blago za osebno uporabo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Kazni za zamudo pri plačilu celotnega carinskega plačila za blago za osebno uporabo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Kazni za zamudo pri plačilu carin za skladiščenje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Kazni za zamudo pri plačilu posebne dajatve, določene v skladu z zakonodajo Ruske federacije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Kazni za zamudo pri plačilu protidampinške dajatve, določene v skladu z zakonodajo Ruske federacije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Kazni za zamudo pri plačilu odškodnine, določene v skladu z zakonodajo Ruske federacije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Kazni za zamudo pri plačilu začasne posebne dajatve Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Kazni za zamudo pri plačilu predujma protidampinške dajatve Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Kazni za zamudo pri plačilu predhodnega nadomestila Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Kazni za zamudo pri plačilu posebne pristojbine na način, predpisan za pobiranje ustreznih predhodnih vrst pristojbin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Kazni za zamudo pri plačilu protidampinške dajatve, plačane v skladu s postopkom, določenim za pobiranje ustreznih začasnih dajatev Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Kazni za zamudo pri plačilu odškodnine, plačane na način, predpisan za pobiranje ustreznih predhodnih vrst pristojbin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Kazni za zamudo pri plačilu izvoznih carin za surovo nafto, izvoženo zunaj carinskega območja EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Kazni za zamudo pri plačilu izvozne carine za surovo nafto, z izjemo nafte, izvožene zunaj carinskega območja EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Kazen za zamudo pri plačilu izvozne carine za zemeljski plin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Kazni za zamudo pri plačilu izvoznih carin za blago, pridobljeno iz nafte Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Kazni za zamudo pri plačilu izvoznih carin za blago, za katero ni posebne oznake za vrsto izvoznih carin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Kazni za zamudo pri plačilu izvozne carine za surovo nafto, izvoženo z ozemlja Ruske federacije preko ozemlja Republike Belorusije s cevovodnim transportom, po ločenih sporazumih Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za etilni alkohol iz živilskih surovin (razen destilatov vina, grozdja, sadja, žganja, calvadosa, viskija) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za izdelke, ki vsebujejo alkohol Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za tobačne cevi, kajenje, žvečenje, sesanje, njuhanje, nargile (razen tobaka, ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo tobačnih izdelkov) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Kazen za zamudo pri plačilu trošarine za bencinske avtomobile Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Kazen za zamudo pri plačilu trošarine na bencin z direktnim pretokom Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja do vključno 67,5 kW (90 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za dizelsko gorivo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na motorna olja za dizelske in (ali) uplinjevalne (injekcijske) motorje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za vina, sadna vina (razen za peneča vina (šampanjci), vinske pijače brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola iz živilskih surovin in (ali) alkoholiziranega grozdja ali drugega sadnega mošta in (ali) vina destilat in / ali sadni destilat Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola do 0,5 odstotkov, vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola nad 9 odstotkom (razen piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali ) alkoholiziranega grozdja ali druge sadne ječmenovke in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata), \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola do vključno 9 odstotka (razen piva, pijač na osnovi piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), jabolčnika, poireta, medice, vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali) alkoholizirane grozdne ali druge sadne drozge in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za vino, grozdje, sadje, žganje, kalvados, destilate za viski Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za etilni alkohol iz neživilskih surovin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Kazen za zamudo pri plačilu trošarine na jabolčnik, poire, medico Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 67,5 kW (90 hp) in vključno z 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na motorna kolesa z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Kazen za zamudo pri plačilu trošarine na peneča vina (šampanjec) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 0,5 odstotkov in do 8,6 odstotkov vključujočih pijač na osnovi piva Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 8,6 odstotkov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za cigare Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Kazen za zamudo pri plačilu trošarine na cigarete (cigarice), bidi, kretek Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na cigarete, cigarete Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na srednjih destilatih Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na sisteme za elektronsko dostavo nikotina Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za tekočine za elektronske sisteme za dobavo nikotina Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Kazni za zamude pri plačilu trošarine na tobak (tobačne izdelke), namenjene za porabo s segrevanjem Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) in vključno z 147 kW (200 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 147kW (200 hp) in vključno z 220 kW (300 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 220 kW (300 hp) in vključno z 294 kW (400 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Kazni za zamude pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 294 kW (400 hp) in vključno z 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Kazni za zamudo pri plačilu trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Kazni za zamudo pri plačilu pristojbine za uporabo za kolesna vozila (šasije) in priklopnike za njih, uvožene v Rusko federacijo, razen za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Kazni za zamudo pri plačilu pristojbine za uporabo za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Kazni 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Obresti za odlog plačila uvoznih dajatev, obveznost plačila, ki je nastala iz 1 septembra 2010 Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Obresti za odlog plačila uvozne carine, obveznost plačila, ki je nastala pred 1 september 2010 leto Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Obresti kot odloženo plačilo posebne dajatve, \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 ustanovljen v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 leta) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo
152 Obresti kot odloženo plačilo protidampinške dajatve, določene v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o evrazijski gospodarski uniji 29 maja 2014 leta) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Obresti kot odloženo plačilo nadomestila, določene v skladu s Protokolom o uporabi posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov v zvezi s tretjimi državami (Priloga št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 v maju 2014 leta) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Obresti kot odlog plačila izvozne carine za surovo nafto, izvoženo zunaj carinskega območja EAEU Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Obresti kot odlog plačila izvozne carine za surovo nafto, razen nafte, izvožene zunaj carinskega območja EAEU \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Zagotovljeno je bilo zanimanje za odlog plačila izvozne carine za zemeljski plin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Obresti kot odlog plačila izvozne carine za blago, pridobljeno iz nafte Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Obresti kot odlog plačila izvozne carine za blago, za katero ni predvidena ločena oznaka vrste izvozne carine \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Obresti so, kot da odobravajo odlog plačila izvozne carine za surovo nafto, izvoženo z ozemlja Ruske federacije preko ozemlja Republike Belorusije s cevovodnim transportom, po ločenih sporazumih. Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Obresti za odloženo plačilo trošarine za etilni alkohol iz živilskih surovin (razen vina, grozdja, sadja, žganja, kalvada, destilata za viski) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Obresti za odloženo plačilo trošarine za izdelke, ki vsebujejo alkohol Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Obresti za odloženo plačilo trošarine na tobačne cevi, kajenje, žvečenje, sesanje, njuhanje, nargile (razen tobaka, ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo tobačnih izdelkov) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Obresti za odlog plačila trošarine na motorni bencin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Obresti za odloženo plačilo trošarine na direktni bencin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Obresti za odlog trošarin za osebne avtomobile z močjo motorja do 67,5 kW (90 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Obresti za odloženo plačilo trošarine na dizelsko gorivo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Obresti za odloženo plačilo trošarine na motorna olja za dizelske in (ali) uplinjevalne (injekcijske) motorje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Obresti za odlog plačila trošarine za vina, sadna vina (razen za peneča vina (champagnes), vinske pijače brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola iz živilskih surovin in (ali) alkoholizirane grozdne ali druge sadne drozge in (ali) vino destilat in / ali sadni destilat Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Obresti za odloženo plačilo trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola do 0,5 odstotkov, vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Obresti za odloženo plačilo trošarine za alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola nad 9 odstotkom (razen piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali ) alkoholiziranega grozdja ali druge sadne ječmenovke in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata), \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Obresti za odloženo plačilo trošarine za alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola do vključno 9 odstotka (razen piva, pijač na osnovi piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), jabolčnika, poireta, medice, vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali) alkoholizirane grozdne ali druge sadne drozge in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Obresti za odlog trošarine za vino, grozdje, sadje, žganje, calvados, destilate za viski Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Obresti za odloženo plačilo trošarine na etilni alkohol iz neživilskih surovin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Obresti za odloženo plačilo trošarine za jabolčnik, poire, medico Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Obresti za odlog trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 67,5 kW (90 hp) in vključno z 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Obresti za odloženo plačilo trošarine na motorna kolesa z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Obresti za odlog trošarin na peneča vina (šampanjec) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Obresti za odlog plačila trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 0,5 odstotkov in do 8,6 odstotkov vključujočih pijač na osnovi piva Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Obresti za odlog plačila trošarine za pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 8,6 odstotkov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Obresti za odlog trošarin za cigare Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Obresti za odlog trošarine za cigare (cigar), bidis, kretek Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Obresti za odlog trošarin na cigarete, cigarete Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Obresti za odlog trošarine na srednjih destilatih Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Obresti za odloženo plačilo trošarine na elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Obresti za odloženo plačilo trošarine za tekočine za elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Obresti za odloženo plačilo trošarine na tobak (tobačne izdelke), namenjene za ogrevanje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Obresti za odlog trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) in do 147 kW (200 hp), vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Obresti za odloženo plačilo trošarine za osebne avtomobile z močjo motorja nad 147 kW (200 hp) in do 220 kW (300 hp), vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Obresti za odlog trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 220 kW (300 hp) in vključno z 294 kW (400 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Obresti za odlog trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 294 kW (400 hp) in vključno z 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Obresti za odlog trošarin za osebne avtomobile z močjo motorja nad 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Obresti za odloženo plačilo davka na dodano vrednost Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti za odloženo plačilo 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Obresti na obročno plačilo uvoznih dajatev, obveznost plačila, ki je nastala iz 1 septembra 2010 Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Obresti na obročno plačilo uvoznih dajatev, obveznost plačila, ki je nastala pred 1 september 2010 leto Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Obresti obročnega plačila trošarine za etilni alkohol iz živilskih surovin (z izjemo destilatov, grozdja, sadja, žganja, kalvada, viskija) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Obresti obročnega plačila trošarine za izdelke, ki vsebujejo alkohol Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Obresti obročnega plačila trošarine na tobačne cevi, kajenje, žvečenje, sesanje, njuhanje, nargile (razen tobaka, ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo tobačnih izdelkov) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Obresti obročnega plačila trošarine na motorni bencin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Obresti obročnega plačila trošarine na bencin z direktnim pretokom Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja do vključno 67,5 kW (90 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Obresti obročnega plačila trošarine na dizelsko gorivo Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Obresti na obročno plačilo trošarine na motorna olja za dizelske in (ali) uplinjevalne (injekcijske) motorje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Obresti na obroke plačila trošarine na vina, sadna vina (razen penečih vin (šampanjcev), vinske pijače brez dodanega rektificiranega etanola iz živilskih surovin in (ali) alkoholizirane grozdne ali druge sadne drozge in (ali) vino destilat in / ali sadni destilat Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Obresti obročnega plačila trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola do 0,5 odstotkov, vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Obresti obročnega plačila trošarine na alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola nad 9 odstotkom (razen piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali ) alkoholiziranega grozdja ali druge sadne ječmenovke in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata), \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Obresti obročnega plačila trošarine na alkoholne izdelke z volumskim deležem etilnega alkohola do vključno 9 odstotka (razen piva, pijač na osnovi piva, vina, sadnih vin, penečih vin (šampanjcev), jabolčnika, poireta, medice, vinskih pijač brez dodatka rektificiranega etilnega alkohola, proizvedenega iz živilskih surovin, in (ali) alkoholizirane grozdne ali druge sadne drozge in (ali) vinskega destilata in (ali) sadnega destilata) \ t Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Obresti obročnega plačila trošarine na destilate vino, grozdje, sadje, žganje, calvados, viski Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Obresti obročnega plačila trošarine za etilni alkohol iz neživilskih surovin Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Obresti obročnega plačila trošarine za jabolčnik, poire, medico Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 67,5 kW (90 hp) in vključno z 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Obresti na obroke trošarine na motorna kolesa z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Obresti obročnega plačila trošarine na peneča vina (šampanjec) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Obresti obročnega plačila trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 0,5 odstotkov in do 8,6 odstotkov vključujočih pijač na osnovi piva Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Obresti obročnega plačila trošarine na pivo s standardno (standardizirano) vsebino volumskega deleža etilnega alkohola nad 8,6 odstotkov Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Obresti obročnega plačila trošarine za cigare Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Obresti obročnega plačila trošarine na cigarilose (cigare), bidi, kretek Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Obresti na obroke za trošarine na cigarete, cigarete Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Obresti obročnega plačila trošarine na srednje destilate Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Obresti obročnega plačila trošarine na elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Obresti na obroke za plačilo trošarine na elektronske nikotinske sisteme Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Obresti obročnega plačila trošarine na tobak (tobačne izdelke), namenjene za ogrevanje Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 112,5 kW (150 hp) in do 147 kW (200 hp), vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 147 kW (200 hp) in do 220 kW (300 hp), vključno Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 220 kW (300 hp) in vključno z 294 kW (400 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 294 kW (400 hp) in vključno z 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Obresti na obroke trošarine na osebne avtomobile z močjo motorja nad 367 kW (500 hp) Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Obresti za zagotavljanje obročnega plačila davka na dodano vrednost Plačila, katerih plačilo je določeno z zakonodajo Ruske federacije Obresti na obroke 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 do 20 (228)


Od 1.01.2020 so naslednje proračunske skupine izključene iz proračunske klasifikacije proračunskih prihodkov:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Drugi prejemki denarnih kazni (globe) in drugi zneski za škodo, pripisani zveznemu proračunu";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Obresti, plačane v primeru kršitve pogojev za prenos zneska izvoznih carin";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Sredstva od odtujitve in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, preračunanega v dohodek Ruske federacije, razen sredstev za prodajo zaplenjene premoženja, prejetih zaradi korupcijskih kaznivih dejanj (v zvezi s prodajo zalog navedene premoženja) (drugo sredstva od odtujitve in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, ki je postalo dohodek Ruske federacije);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 „Zbiranje gotovine (globe) za upravnih prekrškov na področju davkov in pristojbin, določenih s Kodeksom Ruske federacije o upravnih kršitvah “;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Zbiranje gotovine (globe) za kršitve dejanj, ki pomenijo pravico Evzijske ekonomske unije, zakonodaje Ruske federacije o carinah“;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Zbiranje gotovine (globe) za kršitev valutne zakonodaje Ruske federacije in aktov organov za regulacijo valut ter zakonodaje Ruske federacije na področju nadzora izvoza“;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Zbiranje denarnih kazni (globe) zaradi kršitve zakonodaje Ruske federacije o temeljih ustavnega sistema Ruske federacije, o državni oblasti Ruske federacije, o javni službi Ruske federacije, o volitvah in referendumu Ruske federacije, o komisarju za človekove pravice v Ruska federacija “;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Denarne kazni (globe) za kršitev zakonodaje Ruske federacije o preprečevanju legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in financiranja terorizma v prometu z mamili in psihotropnimi drogami";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „denarne kazni (globe) in drugi zneski, ki jih je treba izterjati od oseb, ki so storjene kaznivih dejanj, in odškodnine za premoženjsko škodo v dobro zveznega proračuna“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „denarne kazni (globe) za kršitev gozdarske zakonodaje na gozdnih parcelah, ki so v zvezni lasti“;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Zbiranje denarnih kazni (globe) zaradi kršitve zakona o državnem nadzoru nad izvajanjem mednarodnega cestnega prometa“;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Denarne kazni (denarne kazni) za upravna kazniva dejanja, ki škodijo zdravju, ki jih določa Zakonik o upravnih prekrških Ruske federacije“.