Meni

Seznam kodeksov proračunske razvrstitve, ki jih priporočajo udeleženci zunanje gospodarske dejavnosti pri plačevanju carinskih in drugih plačil v zvezni proračun

Ime plačila Priporočena zvezna dohodkovna koda za plačilo
1 Davek na dodano vrednost za blago, uvoženo na ozemlje Ruske federacije 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Trošarine na blago, uvoženo na ozemlje Ruske federacije 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Izvozne carine na surovo nafto 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Izvozne carine na zemeljski plin 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Izvozne carine za blago, proizvedeno iz nafte 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Druge izvozne dajatve. \ T 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Carinske dajatve 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Carine, davkovplačajo posamezniki po enotnih stopnjah carin, davkov ali v obliki skupnega carinskega plačila 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Predplačila za prihodnja carinska in druga plačila 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Varščina za plačilo carinskih in drugih plačil 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Uvozne dajatve (druge dajatve, davki in dajatve z enakim učinkom), plačane v skladu s Prilogo št. 5 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 v maju 2014 (znesek plačila (ponovni izračuni, zaostala plačila in zaostala plačila za ustrezno plačilo, vključno z ob preklicu) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Uvozne dajatve (druge dajatve, davki in dajatve z enakim učinkom), plačane v skladu s Prilogo št. 5 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 (obresti in obresti na ustrezno plačilo) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Posebne, protidampinške in izravnalne dajatve, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 v maju 2014 (znesek plačila (ponovni izračun, zaostala plačila in zaostala plačila na podlagi ustreznega plačila, vključno z odpovedanim) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Posebne, protidampinške in izravnalne dajatve, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o evrazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 (obresti in obresti na ustrezno plačilo) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Začasne posebne, začasne protidampinške in začasne dajatve za nadomestila, plačane v skladu s Prilogo št. 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Začasne posebne, začasne protidampinške in začasne dajatve za nadomestilo, plačane v skladu s Prilogo št. 8 k Pogodbi o Evroazijski ekonomski uniji 29 maja 2014 leta (obresti in obresti na zadevno plačilo) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine, plačane za kolo vozil (šasije) in priklopniki za njih, uvoženi v Rusko federacijo, razen za vozila na kolesih (šasija) in priklopnike za njih, uvožene z ozemlja Republike Belorusije 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Pristojbina za uporabo (kazen za zamudo pri plačilu pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo, razen za vozila na kolesih (šasija) in prikolice za njih, uvožena z ozemlja Republike Belorusije) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Pristojbina za uporabo (globe za zamudo pri plačilu pristojbine za kolesna vozila (šasije) in prikolice za njih, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Pristojbina za uporabo (znesek pristojbine za vozila na lastni pogon in njihove priklopnike, uvožene v Rusko federacijo, razen za vozila na lastni pogon in prikolice, uvožena z ozemlja Republike Belorusije) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Provizija za uporabo (znesek pristojbine za vozila na lastni pogon in njihove priklopnike, uvožene v Rusko federacijo z ozemlja Republike Belorusije) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Državi članici dajatev za pripravo predhodnih odločitev o uvrstitvi blaga po enotni blagovni nomenklaturi zunanje gospodarske dejavnosti carinske unije 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Državna dajatev za izdajo trošarinskih znamk z dvodimenzionalno črtno kodo, ki vsebuje identifikator enotnega državnega avtomatiziranega informacijskega sistema za evidentiranje obsega proizvodnje in prometa etanola, alkoholnih in alkoholnih izdelkov za označevanje alkoholnih pijač 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Drugi prihodki od nadomestila stroškov zveznega proračuna (zvezni državni organi, Banka Rusije, organi upravljanja državnih izvenproračunskih skladov Ruske federacije) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Sredstva od prodaje in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, pretvorjenega v dohodek Ruske federacije (v smislu prodaje zalog te nepremičnine) (druga sredstva iz prodaje in prodaje zaplenjenega in drugega premoženja, preoblikovanega v dohodek Ruske federacije) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Sredstva, ki jih uvozniki plačajo carinskim organom za izdajo trošarinskih znamk 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Kazni (globe) za kršitve dejanj, ki pomenijo zakon Evrazijske ekonomske unije, zakonodajo Ruske federacije o carinah (razen 1. januarja 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Kazni (globe) za kršitev valutne zakonodaje Ruske federacije in aktov organov za regulacijo valut, pa tudi zakonodaje Ruske federacije na področju nadzora izvoza (razen 1. januarja 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Kazni (globe) za kršitev zakonodaje Ruske federacije o temeljih ustavnega sistema Ruske federacije, o državni moči Ruske federacije, o javni službi Ruske federacije, o volitvah in referendumu Ruske federacije, o komisarju za človekove pravice v Ruski federaciji (izključeno s 1. januarjem 2020 let) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Denarne kazni (denarne kazni) in drugi zneski, zbrani od oseb, ki so storili kazniva dejanja, in za povračilo škode na premoženju, knjižene v zvezni proračun 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Drugi prihodki iz denarnih kazni (denarne kazni) in drugi zneski odškodnine, knjiženi v zvezni proračun 153 1 16 90010 01 6000 140
1 do 20 (33)

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

  1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
Naročilo so prejeli Ministrstvo za promet, Ministrstvo za industrijo in trgovino, Ministrstvo za razvoj Daljnega vzhoda in Arktike, Ministrstvo za kmetijstvo in Zvezno agencijo za ribištvo.
15:58 27-10-2021 Več podrobnosti ...
Ministrstvo za promet je predlagalo zvišanje tarife za potovanje po cestninskih cestah. Osnutek ustrezne vladne uredbe je objavljen na portalu regulativ.gov.ru.
17:12 26-10-2021 Več podrobnosti ...
Večina kaznivih dejanj je povezanih s tihotapljenjem drog.
21:28 25-10-2021 Več podrobnosti ...
Avgusta 2021 so bili ustavljeni štirje poskusi nezakonitega premika velikih pošiljk strateško pomembnih virov.
21:24 25-10-2021 Več podrobnosti ...