Veljavnost certifikatov in izjav o skladnosti ob spremembi naslova

Vaš pravni naslov se je spremenil, ali je mogoče uporabiti obstoječe dokumente o ugotavljanju skladnosti, kot je izjavo o skladnosti ali certifikat o skladnosti?

Upoštevajte ta primer in poskusite razumeti v skladu s členom 6 TC TC carinskih organov zagotoviti skladnost z zakonsko določenimi EAEU prepovedi in omejitve blaga, ki se prevaža čez carinsko mejo EAEU.

Če se je pravni naslov spremenil

Carinski organi v skladu z določbami člena 111 Carinske unije preverijo dokumente in podatke, predložene med carinskimi operacijami, da ugotovijo točnost informacij, verodostojnost dokumentov in (ali) pravilnost njihovega izpolnjevanja in (ali) izvrševanja. Validacija informacij se izvede tako, da se primerjajo z informacijami, pridobljenimi iz drugih virov, analizirajo carinsko statistiko, obdelujejo informacije z uporabo informacijske tehnologije in tudi na druge načine, ki jih carinska zakonodaja carinske unije ne prepoveduje.

Tako izjave o skladnosti, potrdila o skladnosti, ki ob deklariranju blaga vsebujejo netočne podatke, niso dokumenti, ki potrjujejo skladnost izdelkov (blaga) z obveznimi zahtevami v okviru ESAE.

V skladu s pododstavkom 1 odstavka 1 člena 195 carinske unije je zagotavljanje carinskemu organu veljavnih potrdil, dovoljenj in drugih dokumentov, potrebnih za sprostitev blaga v skladu s carinsko unijo in (ali) drugimi mednarodnimi pogodbami držav članic carinske unije, ena od pogoji sprostitve blaga.

Zato je identifikacija med carinskim nadzorom dokumentov, ki vsebujejo netočne podatke, osnova za zavrnitev sprostitve blaga.

Če pogoji za sprostitev blaga, določeni v odstavku 1 člena 195 Carinske unije, niso izpolnjeni, carinski organ zavrne sprostitev blaga najpozneje po poteku roka za sprostitev blaga (člen 201 Carinske unije) z možnim poznejšim začetkom upravne zadeve na podlagi člena 16.3 zakonika o upravnih prekrških Ruske federacije.

In kaj o tem misli ministrstvo za državno politiko na področju tehnične ureditve in zagotavljanja enotnosti meritev ruskega ministrstva za industrijo in trgovino?

V skladu z določbami Sporazuma o EAEU 29.05.2014 je lahko vlagatelj pri ocenjevanju skladnosti pravna oseba ali posameznik, registriran na ozemlju države članice EAEU v skladu z njeno zakonodajo kot samostojni podjetnik posameznik.

V skladu z določbami zveznega zakona št. 129-FZ 08.08.2001 "o državni registraciji pravnih oseb in samostojnih podjetnikov" je trenutek državne registracije pravnih oseb in samostojnih podjetnikov vpis ustreznega vpisa s strani registracijskega organa v enotni državni register pravnih oseb ali v enotni državni register posameznih podjetnikov v vključno s podatki o kraju prebivanja samostojnega podjetnika in naslovu pravne osebe. V tem primeru se v primeru spremembe lokacije pravne osebe ali spremembe prebivališča samostojnega podjetnika ustrezne spremembe odražajo v ustreznih državnih registrih, ki se odražajo v izpisek iz Enotnega državnega registra pravnih oseb iz Enotnega državnega registra pravnih oseb.

Enotne obrazce dokumentov o ugotavljanju skladnosti in pravila za njihovo izvedbo odobri Evrazijska ekonomska komisija.

V skladu z Odločitev odbora ECE 293 št. Od 25.12.2012 dokumenti o skladnosti izdelkov morajo vsebovati polno ime vlagatelja, vključno s podatki o državni registraciji pravne osebe ali posameznika, ki je registriran kot samostojni podjetnik, kraj, vključno z dejanskim naslovom, za pravno osebo ali kraj stalnega prebivališča za posameznika, ki je registriran kot posameznik podjetnika, pa tudi telefon, faks, elektronski naslov.

Prav tako v skladu s predpisom o oblikovanju in vodenju Enotnega registra izdanih potrdil o skladnosti in registriranih izjav o skladnosti, potrjenega s Sklepom Komisije Carinske unije št. 319 18.06.2010 "O tehničnem urejanju carinske unije", se podatki o potrdilih o skladnosti in izjave o skladnosti vpišejo pri pooblaščenih organih v nacionalne dele enotnega registra na podlagi odločbe o izdaji potrdila o skladnosti ali izjave o skladnosti. Poleg tega morajo ti podatki vsebovati, vključno z imenom, lokacijo in dejanskim naslovom vlagatelja.

V skladu s klavzulo 11 Uredbe o registraciji je izjava o skladnosti izdelkov z zahtevami TR CU, odobrena s Sklepom odbora ECE št. 76 9.04.2013, sprememba zgornjih informacij v enotnih državnih registrih pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov osnova za sprejetje in registracijo nove izjave o skladnosti od leta Spremembe registrirane izjave o skladnosti niso dovoljene.

Pojasnjujemo, da imata izjava o skladnosti in potrdilo o skladnosti enako pravno veljavo.

Če povzamem, če spremenite naslov lokacije pravne osebe ali kraja stalnega prebivališča samostojnega podjetnika, ki je vlagatelj, bo potrebno sestaviti nove dokumente o skladnosti izdelkov z zanesljivimi podatki vlagatelja da se izognemo zavajanju potrošnikov.

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite nekaj koristnega

  1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
Leta 2019 so štirinajst carinikov odpuščali iz carinskih služb po državi zaradi korupcijskih člankov. To dokazujejo uradni podatki registra oseb, odpuščenih v povezavi z izgubo zaupanja. PROVED-MEDIA pripoveduje o tem, katera kazniva dejanja ...
18:02 10-01-2020 Več podrobnosti ...