МЕНЮ

Enotni seznam izdelkov (blaga), ki je predmet državnega sanitarnega in epidemiološkega nadzora (nadzora) na carinski meji in carinskem območju EAEU

 1. Živilski proizvodi (izdelki v naravni ali predelani obliki, ki jih uživajo ljudje), vključno s tistimi, pridobljenimi z uporabo gensko spremenjenih (transgenih) organizmov (iz naslednjih skupin enotne blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti Evrazijske ekonomske unije (TN FEA EAEU): 02 - 05, 07 - 25, 27 - 29, 32 - 34, 35). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 566 z dne 02.03.2011
 2. Izdelki (blago) za otroke: igre in igrače, posteljnina, oblačila, obutev, učni pripomočki, pohištvo, vozički, torbe (šolske torbe, nahrbtniki, aktovke itd.), Dnevniki in podobni izdelki, zvezki, druge pisalne potrebščine ( izdelki) iz papirja in lepenke, pisalne potrebščine ali šolske potrebščine, umetni polimeri in sintetični materiali za izdelavo izdelkov (izdelkov) iz otroškega asortimana (iz naslednjih skupin CN FEA EAEU: 32, 34, 39, 40, 42 - 44, 46, 48 - 56, 60 - 65, 87, 94, 95). - postavka je spremenjena s Sklepom Komisije Carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011. oktobra 82 in Sklepom Sveta Evrazijske gospodarske komisije št. 02.12.2015 z dne XNUMX. decembra XNUMX
 3. Materiali, oprema, snovi, naprave, ki se uporabljajo na področju oskrbe s pitno vodo in pri čiščenju odpadnih voda v bazenih (iz naslednjih skupin nomenklature EAEU blaga, ki je predmet zunanje trgovine: 25, 38 - 40, 48, 84, 85). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 4. Parfumerijski in kozmetični izdelki, izdelki za higieno votlin usta (iz nomenklature EAEU blaga, ki je predmet zunanjetrgovinske skupine 33).
 5. Kemični in petrokemični izdelki za industrijske namene, izdelki (izdelki) iz gospodinjskih kemikalij, barve in laki (iz naslednjih skupin nomenklature EAEU blaga, ki je predmet zunanje trgovine: 32 - 34, 38). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 566 z dne 02.03.2011
 6. Polimerni, sintetični in drugi materiali, namenjeni za uporabo v gradbeništvu, transportu, pa tudi za izdelavo pohištva in drugih gospodinjskih predmetov; pohištvo; tekstilni šivalni in pleteni materiali, ki vsebujejo kemična vlakna in dodatke za tekstil; umetno in sintetično usnje in tekstilni materiali za izdelavo oblačil in obutve (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 32, 39, 40, 42 - 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - 60, 69, 94). - postavka je spremenjena s Sklepom Komisije Carinske unije št. 566 z dne 02.03.2011 in Sklepom Komisije Carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 7. Izdelki strojništva in izdelave instrumentov za industrijske, medicinske in gospodinjske namene, razen nadomestnih delov za vozila in gospodinjske aparate (razen tistih, ki so v stiku s pitno vodo in hrano) (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 38, 84, 85, 90, 94). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 8. Založniški izdelki: izobraževalne publikacije in priročniki za splošne srednje in visokošolske ustanove, publikacije o knjigah in revijah za otroke in mladostnike (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 48, 49).
 9. Izdelki iz naravnih surovin, ki so med proizvodnim postopkom obdelani (barvanje, impregnacija itd.) (Iz naslednjih skupin nomenklature EAEU blaga, ki je predmet zunanje trgovine: 25, 43, 44, 46, 50 - 53). - postavka je dana, kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 10. Materiali za izdelke (izdelke) v stiku s človeško kožo, oblačili, obutvijo (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 30, 39, 40, 42, 43, 48, 50 - 65, 67, 68, 82, 96). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 11. Izdelki, izdelki, ki so vir ionizirajočega sevanja, vključno z ustvarjajočim sevanjem, pa tudi izdelki in izdelki (blago), ki vsebujejo radioaktivne snovi (iz naslednjih skupin nomenklature EAEU blaga, ki je predmet zunanje trgovine: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74 - 76, 78 - 81, 84, 87).
 12. Gradbene surovine in materiali, v katerih higienski standardi urejajo vsebnost radioaktivnih snovi, vključno z industrijskimi odpadki za predelavo in uporabo v nacionalnem gospodarstvu, ostanki železnih in neželeznih kovin (odpadne kovine) (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74 - 76, 78-81, 84, 87).
 13. Tobačni izdelki in surovi tobak (iz skupine EAEU 24 TN VED).
 14. Osebna zaščitna oprema (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 39, 40, 64, 65, 90). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 15. Pesticidi in agrokemikalije (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 31, 38).
 16. Materiali, izdelki in oprema v stiku z živili (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 82, 85, 96). - postavka je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 17. Oprema, materiali za pripravo zraka, čiščenje in filtracijo zraka (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 38 - 40, 48, 52 - 56, 59, 60, 84, 85). - postavka je dana, kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije carinske unije št. 828 z dne 18.10.2011
 18. Reagenti proti ledu (iz nomenklature EAEU za blago, ki je predmet zunanjetrgovinske skupine 38). 19. Drugi izdelki (blago), za katere je ena od držav članic Evrazijske ekonomske unije uvedla začasne sanitarne ukrepe (iz naslednjih skupin EAEU TN VED: 02 - 96). - odstavek, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta Evrazijske ekonomske komisije št. 82 z dne 02.12.2015

 

Osnova za uvrstitev nadzorovanih izdelkov (blaga) s tega seznama izdelkov (blaga) ob uvozu in obtoku na carinskem območju EEE so podatki v prevoznih (prevoznih) in (ali) komercialnih dokumentih ali v informativnem pismu proizvajalca (proizvajalca) izdelkov potrditev področja uporabe izdelkov, določenih na seznamu izdelkov (blaga).