МЕНЮ

Potrebni dokumenti in informacije za prvo registracijo izdelkov, prvič uvoženih na ozemlje Ruske federacije, prvič

Za izdajo dokumenta, ki potrjuje varnost izdelkov, se predložijo naslednji dokumenti, razen če tehnični predpisi carinske unije ne določajo drugače:

ZA IZDELKE, IZDELANE NA CARINSKEM OBMOČJU CARINSKE ZVEZE:

 1. izjava,
 2. kopije dokumentov, v skladu s katerimi so izdelki izdelani (standardi, specifikacije, predpisi, tehnološka navodila, specifikacije, recepti, podatki o sestavi), overjene s strani proizvajalca (proizvajalca);
 3. pisno obvestilo proizvajalca (proizvajalca), da izdelki, ki jih izdeluje (vzorci izdelkov) izpolnjujejo zahteve dokumentov, v skladu s katerimi je izdelan (kot obvestilo se sprejmejo: kopije certifikata kakovosti, varnostni (kakovostni) potni list, certifikati kakovosti, ki jih potrdi proizvajalec ( proizvajalca) ali pismo proizvajalca (priložen je eden od navedenih dokumentov);
 4. dokument proizvajalca (proizvajalca) o uporabi (delovanju, uporabi) nadzorovanega blaga (navodila, priročniki, predpisi, priporočila) ali njegova kopija, ki jo potrdi vlagatelj (če obstaja);
 5. kopije etiket (embalaže) ali njihove postavitve za nadzorovano blago, overjene s strani vlagatelja;
 6. kopije dokumentov o specifični dejavnosti biološko aktivnega prehranskega dopolnila (za pripravke, ki vsebujejo neznane sestavine, neuradni recepti), overjene s strani vlagatelja;
 7. akt vzorčenja (vzorci);
 8. izjava proizvajalca (proizvajalca) o prisotnosti gensko spremenjenih (transgenih) organizmov, nanomaterialov, hormonov, pesticidov v živilskih izdelkih;
 9. raziskovalni (testni) protokoli (akti higienskega pregleda), znanstvena poročila, strokovna mnenja, izvleček iz Enotnega državnega registra pravnih oseb ali Enotnega državnega registra samostojnih podjetnikov (neobvezno);

 

ZA KONTROLIRANO BLAGO, IZDELANO ZUNAJ CARINSKEGA OBMOČJA CARINSKE ZVEZE:

 1. vloga;    
 2. kopije dokumentov, v skladu s katerimi so izdelki izdelani (standardi, tehnični pogoji, predpisi, tehnološka navodila, specifikacije, recepti, podatki o sestavi), overjene v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija;    
 3. izjave proizvajalca (proizvajalca) o prisotnosti gensko spremenjenih organizmov, nanomaterialov, hormonov, pesticidov v živilskih izdelkih;    
 4. dokument proizvajalca (proizvajalca) o uporabi (delovanju, uporabi) nadzorovanega blaga (navodila, priročniki, predpisi, priporočila) ali njegova kopija, ki jo potrdi vlagatelj (če obstaja);    
 5. pisno obvestilo proizvajalca (proizvajalca), da proizvodi, ki jih izdeluje (vzorci izdelkov), izpolnjujejo zahteve dokumentov, v skladu s katerimi je izdelan (kot obvestilo se sprejmejo: kopije certifikata o kakovosti, potni list o varnosti (kakovosti), potrdilo o analizi, potrdilo o kakovosti, potrdilo o prosti prodaji ali pismo proizvajalca, potrjeno v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija (naveden je eden od navedenih dokumentov);    
 6. kopije etiket izdelkov (embalaže), overjene s strani vlagatelja;    
 7. izvirniki ali kopije dokumentov o posebni dejavnosti biološko aktivnega prehranskega dopolnila (za pripravke, ki vsebujejo neznane sestavine, neuradne recepte), overjenih v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija;    
 8. izvirniki ali kopije dokumentov o toksikoloških značilnostih zdravila (za pesticide, agrokemikalije, fitofarmacevtska sredstva in regulatorje rasti rastlin), overjeni v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija;    
 9. kopija dokumenta pristojnih zdravstvenih organov (drugih državnih pooblaščenih organov) države, v kateri so biološko aktivni aditivi za živila, aditivi za živila, razkužila (razkuževanje, deratizacija), kozmetični izdelki, ki potrjujejo varnost in omogočajo prosti pretok teh izdelkov na ozemlju države proizvajalca ( proizvajalec), potrjeno v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja registracija, ali podatki proizvajalca o odsotnosti potrebe po takem dokumentu;   
 10. raziskovalni (preskusni) protokoli (akti higienske preiskave), znanstvena poročila, strokovna mnenja;    
 11. kopije dokumentov, ki potrjujejo uvoz vzorcev nadzorovanega blaga na carinsko območje carinske unije, overjene v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija;

Prevodi proizvajalčevih (proizvajalčevih) dokumentov v tuje jezike morajo biti overjeni v skladu z zakonodajo pogodbenice, v kateri se izvaja državna registracija.

Vlagatelj je odgovoren za točnost dokumentov, predloženih za izdajo dokumenta, ki potrjuje varnost izdelkov (blaga).