МЕНЮ

Opis blaga Koda TH FEA EAEU
1 Tiskalniki, kopirni stroji, faksi in njihovi elektronski moduli s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Žepni stroji za snemanje, reprodukcijo in vizualno predstavitev podatkov z računalniškimi funkcijami s šifrirnimi funkcijami (kriptografijo) 8470 10 000 0
3 Ročni računalniki s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) 8471 30 000 0
4 Računalniški stroji in njihovi deli s šifrirnimi funkcijami (kriptografijo) \ t 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Računalniške naprave, ki imajo funkcije šifriranja (kriptografija) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Elektronski moduli in deli žepnih strojev s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) \ t 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Naročniške komunikacijske naprave s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Bazne postaje s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Telekomunikacijska oprema in njeni deli s šifrirnimi funkcijami (kriptografija) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Šifriranje programske opreme (kriptografsko) pomeni, ne glede na medij 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Ključni dokumenti 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Oprema za radiodifuzijo ali televizijo in njeni deli, ki imajo šifrirne funkcije (kriptografija) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Radijski navigacijski sprejemniki, oprema za daljinsko upravljanje in njihovi deli, ki imajo šifrirne funkcije (kriptografija) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Oprema za dostop do informacijskega in komunikacijskega omrežja „Internet“ in televizijskih sprejemnikov s komunikacijsko funkcijo, njihovi deli, ki imajo funkcije šifriranja (kriptografija) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Elektronska integrirana vezja, pomnilniške naprave s šifrirnimi funkcijami (kriptografijo) ali s šifrirnimi (kriptografskimi) sredstvi 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Drugi električni stroji in oprema s posameznimi funkcijami, ki vsebujejo šifrirna (kriptografska) sredstva 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativno-tehnična, konstrukcijska in operativna dokumentacija za šifrirna (kriptografska) sredstva, navedena v odstavkih 1 - 16 tega oddelka (na katerem koli mediju) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

V Ruski federaciji je pooblaščeni zvezni izvršni organ za odobritev vlog za dovoljenja in druga dovoljenja za uvoz in izvoz šifrirnih (kriptografskih) orodij v trgovini s tretjimi državami Zvezna varnostna služba Ruske federacije (FSB Rusije).

Enotni register obvestil objavljeno na uradni spletni strani Evroazijske ekonomske unije (www.eaeunion.org).