Meni

Preverjanje carine, drugih dokumentov in (ali) informacij, ki se je začelo po sprostitvi blaga, in v drugih primerih

  1. Pri preverjanju carine, drugih dokumentov in (ali) podatkov v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatke, navedene v carinski deklaraciji, in (ali) vsebovane v dokumentih, predloženih carinskim organom, se je začelo po pri sprostitvi blaga ali v drugih primerih uporabe te oblike carinskega nadzora ima carinski organ pravico zahtevati in prejeti dokumente in (ali) podatke, potrebne za carinski nadzor, v skladu s členom 340 TC EAEU.
  2. Rezultati carinskega pregleda, drugih dokumentov in (ali) informacij v primerih iz odstavka 1 tega člena se sestavijo v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
  3. Na podlagi rezultatov carinskega pregleda, drugih dokumentov in (ali) informacij v zvezi s carinsko deklaracijo, dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v carinski deklaraciji, podatke, navedene v carinski deklaraciji, in (ali) vsebovane v dokumentih, predloženih carinski organi, začeti po sprostitvi blaga, carinski organ sprejema odločitve v skladu s tem zakonikom, na podlagi rezultatov carinskega pregleda, drugih dokumentov in (ali) podatkov v drugih primerih - v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

  1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo