Meni
 1. Carinski pregled - oblika carinskega nadzora, ki obsega vizualni pregled blaga, vključno z vozili in prtljago posameznikov, tovornih zabojnikov, carinskih plomb, pečatov in drugih načinov identifikacije brez odpiranja tovornih prostorov (oddelkov) vozil in pakiranja blaga, razstavljanje, razstavljanje, kršitev integritete pregledanih predmetov (vključno s prtljago posameznikov) in njihovih delov na druge načine, razen takega pregleda, ki se izvaja med carinskim nadzorom v obliki carinskega pregleda prostorov in ozemelj .
 2. Carinski pregled se opravi z namenom preverjanja in (ali) pridobivanja informacij o blagu, v zvezi s katerim carinski nadzor, pa tudi za preverjanje prisotnosti carinskih plomb, pečatov in drugih sredstev za identifikacijo na blagu, vozilih in njihovih tovornih prostorih (predelkih).
 3. Carinski pregled se lahko izvede v odsotnosti deklaranta, drugih oseb, ki imajo pooblastilo nad blagom, in njihovih zastopnikov, razen v primerih, ko te osebe izrazijo željo, da bi bile prisotne na carinskem pregledu.
 4. Rezultati carinskega pregleda se formalizirajo s sestavo poročila o carinskem pregledu, katerega obliko določi Komisija, ali z zapisom o dejstvu carinskega pregleda na prevoznih (transportnih), trgovskih ali carinskih dokumentih carinski organ.
  Pri opravljanju carinskega pregleda prtljage posameznikov in (ali) vozil za osebno uporabo se akt o carinskem pregledu sestavi le, če ga bodo carinski organi uporabljali pri opravljanju carinskih poslov in (ali) opravljanju carinskega nadzora.
 5. Če so rezultati carinskega pregleda formalizirani z zapisom o dejstvu carinskega pregleda na transportnih (prevoznih), trgovskih ali carinskih dokumentih, predloženih carinskemu organu, na zahtevo osebe, ki ima oblast nad blagom, carina uradniki so dolžni sestaviti poročilo o carinskem pregledu:
  1. pri opravljanju carinskega pregleda v krajih premikanja blaga čez carinsko mejo Unije - najpozneje 2 uri delovnega časa po carinskem pregledu;
  2. pri opravljanju carinskega pregleda v drugih krajih - najpozneje 2 uri od začetka delovnega dne po dnevu carinskega pregleda.
 6. Akt carinskega pregleda je sestavljen v dveh izvodih, od katerih se eden izroči (pošlje) osebi, ki ima pooblastila v zvezi z blagom, ali njegovemu zastopniku, če so te osebe identificirane.
Če morate opraviti carinski pregled v Vladivostoku, nam samo pišite in vse bomo naredili.
Pošlji povpraševanje

Komentarji (0)

0 ocena 5 na podlagi glasov 0
Ni vnosov

Napišite kaj uporabnega ali pa samo ocenite

 1. Gost
Prosimo ocenite gradivo:
Priloge (0 / 3)
Dajte svojo lokacijo v skupno rabo
O tem bodo v sredo razpravljali na srečanju s prvim podpredsednikom vlade Ruske federacije Andrejem Belousovim.
00:07 28-10-2021 Več podrobnosti ...
Pooblaščenec predsednika v Daljnem vzhodnem zveznem okrožju je tudi naročil predstavnikom ministrstva za promet in ministrstva za razvoj Daljnega vzhoda Rusije, naj do konca tedna potujejo na Daljni vzhod.
22:24 27-10-2021 Več podrobnosti ...
Predlaga se odprava podvajanja dovoljenj pri izdajanju dovoljenj in izdajanju posebnih dovoljenj za prevoz tveganega blaga ter posebnih dovoljenj za pretovarjanje tega blaga v rečnih pristaniščih.
16:06 27-10-2021 Več podrobnosti ...